اخبار پولي مالي : هر سهم" تنوين" 220 تومان كشف قيمت شد
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 12:56 کد خبر:76850
اخبار پولي مالي- تعداد ۷۰۰ ميليون سهم، معادل ۱۰ درصد از سهام شركت تامين سرمايه نوين با نماد " تنوين" به روش ثبت سفارش عرضه اوليه شد.

به گزارش اخبار پولي مالي- امروز چهار شنبه مورخ ۲۲ اسفند ماه۹۷ ، تعداد ۷۰۰ ميليون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شركت تامين سرمايه نوين به عنوان پانصدوبيست و پنجمين شركت پذيرفته شده براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام شركت در فهرست شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي" گروه"فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي به جز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي و " طبقه " فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي طبقه بندي نشده درجاي ديگر " در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم و در نماد "تنوين" به شيوه ثبت سفارش كشف قيمت  و عرضه اوليه شد.

 عرضه اوليه 10 درصد از سهام تامين سرمايه نوين در بورس اوراق بهادار انجام  و هر سهم اين شركت 220 تومان كشف قيمت شد كه با كاهش سهميه هر كد همراه بود.

در اين ميان قرار بود سهميه هركد حقيقي و حقوقي 3000 سهم باشد اما به دليل استقبال متقاضيان به هر كد 1999 سهم با نقدينگي 442 هزار توماني تعلق گرفت. به اين ترتيب حدود 350 هزار و 175 سهامدار شامل 343 هزار و 137 حقيقي و 866 حقوقي ، قادر به خريد سهام هجدهمين شركت تازه وارد شدند.

براساس اين گزارش، هنگام سفارش گيري سهام"تنوين" كه از ساعت 10:15 الي 12:30 تعيين شده بود ، برخي فعالان با اختلال در سامانه معاملاتي آنلاين چند كارگزاري روبرو شده بودند.

از ابتداي سال تاكنون، هفده شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش، پتروشيمي غدير ، كشاورزي و دامپروي بينالود، پتروشيمي پارس، كشت و دام قيام اصفهان، عطرين نخ قم ، تجارت الكترونيك پارسيان كيش، دارو سازي اوه سينا، كشت و صنعت و دامپروري پارس ، پتروشيمي بصير و سنگ آهن گهر زمين، صنايع ماشين هاي اداري ايران و شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان ، كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرم دره ، تامين سرمايه لوتوس پارسيان ، كشت و دامداري فكا و فروشگاه زنجيره ايي افق كوروش وارد بازار سهام شده اند.

به صورت كلي در ادبيات اقتصادي شركت هاي تامين سرمايه به نام بانك هاي سرمايه گذاري شناخته مي شوند كه اين از دامنه ي فعاليت گسترده ي آن ها ناشي مي شود و ازين رو در بيشتر كشورهاي جهان، بانك هاي سرمايه گذاري نقشي موثر را همگام با بخش پولي اقتصاد ايفا مي كنند.

در حال حاضر درفضاي اقتصادي كشور و در بخش مالي، 9 شركت تامين سرمايه مشغول به فعاليت هستند كه عمدتا به خدمات تعهد پذيره نويسي، بازارگرداني، سرمايه گذاري در سپرده بانكي و اوراق بهادار مي پردازند و بعضا درآمد آن ها در بخش تامين مالي و مديريت دارايي متمركز شده است. مواردي نظير تعهد پذيره نويسي، بازارگرداني و درآمد ناشي از سرمايه گذاري عمده ترين درآمد اين شركت ها را شامل مي شود .

سرمايه اين شركتها بيش از دو هزار ميليارد تومان و تامين سـرمايه نـوين700 ميليارد توماني بيشترين سرمايه را دارد.

در سال هاي اخير همواره حجم فعاليت هاي شركت هاي تامين سرمايه به واسطه افزايش نقش بازارهاي بدهي در فضاي اقتصاد رو به رشد بوده و اين شركت ها موفق به شناسايي درآمدهاي مناسبي از اين رشد شده اند و با توجه به چشم انداز توسعه ي بازار بدهي، روند فعاليت آن ها رو به رشد ارزيابي مي شود.

در بخش مديريت دارايي نيز روند توسعه  روزافزون صندوق هاي سرمايه گذاري به حجم فعاليت هاي مديريت دارايي افزوده است.

مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين ضمن اشاره به آخرين وضعيت مالي و عملكردي اين شركت 700 ميليارد توماني گفت: پيش بيني سود هرسهم"تنوين" در سال جاري كاملا منطقي است.

نادي قمي ، مدير عامل شركت تامين سرمايه نويندر خصوص تاريخچه  اين شركت گفت: گروه تأمين سرمايه نوين، اولين بانك سرمايه گذاري فعال درايران است كه در راستاي اجراي مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر سال 84 با مشاركت بانك هاي تجاري و هلدينگ هاي صنعتي و مالي معتبر در سال 85 ايجاد و در سال 87 با سرمايه اوليه 100 ميليارد تومان مجوز فعاليت را از سازمان بورس دريافت كرد.

وي افزود: موضوع اصلي فعاليت طبق اساسنامه شركت شامل پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌ نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه هاي ثانويه، عرضە" اوراق بهادار، فرآيند ثبت اوراق بهادار ناشر در هريك از بورس ها، ادغام، تملك، تجديد ساختار سازماني و مالي شركت ها، امور مديريت ريسك، آماده سازي شركت ها جهت رتبه بندي، امورسرمايه گذاري ها، ارائه  خدمات مديريت دارايي ها، ارائه خدمات  مرتبط با صندوق هاي سرمايه گذاري و اداره صندوق مزبور، كارگزاري، سبدگرداني، بازارگرداني، كمك به شركت ها در تأمين منابع مالي و اعتباري، كمك به شركت ها جهت صدور، تأييد و قبول ضمانت نامه‌ها است.

مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين درباره اقدامات اين شركت گفت: انتشار اولين صكوك اجاره، انتشار اولين صكوك مرابحه در بازار سرمايه،انتشار اولين صكوك سفارش ساخت و يا استصناع، اولين در ارائه خدمات بانكداري اختصاصي و مديريت ثروت، برجسته ترين اقدامات و دستاوردهاي  تامين سرمايه نوين است.

به گفته نادي قمي، مديريت اولين كنسرسيوم تامين مالي از طريق اوراق بدهي، راه اندازي اولين صندوق بازارگرداني، تأسيس اولين و بزرگترين صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس، انتشار اولين صكوك دولت و راه اندازي و مديريت مركز آنالين سرمايه گذاري نوين، Nib Market با بيش از صد هزار مشتري از ديگر دستاوردهاي اين تامين سرمايه است.

وي با اشاره به اينكه"تنوين" داراي 55 نيروي انساني است،گفت: حجم كل اوراق منتشره با مشاوره تامين سرمايه نوين از ابتداي تاسيس تاكنون به ميزان 2.6 هزار ميليارد تومان بوده، همچنين حجم كل اوراق تحت تعهد بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي به ميزان 7.1 هزار ميليارد تومان است. 1.89 هزار ميليارد  
تومان از اوراقي كه تحت بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي شركت بوده، سر رسيد شده كه تعهدات مذكور بدون مواجهه با ريسك نبود نقدينگي كافي يا ريسك نكول به اتمام رسيده كه اين امر يك موفقيت بزرگ محسوب مي شود.

مديرعامل تامين سرمايه نوين گفت: تاكنون حدود 3.5 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه با مشاوره اين شركت در بازار سرمايه انجام شده است. همچنين 6 شركت سهامي عام با مشاوره "تنوين" در بازار سرمايه تاسيس و سهام آنها عرضه شده است. تامين سرمايه نوين در فرآيند تاسيس شركت هاي سهامي عام يا افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام از محل مطالبات و آورده نقدي، تعهد پذيره‌نويسي افزايش سرمايه 1.25 هزار ميليارد تومان سهام را عهده‌دار بوده است.

نادي قمي ضمن اشاره به منطقي بودن پيش بيني سود 380 ميليارد توماني معادل 55 تومان براي هر سهم در سال 97 ،سود خالص براي سال آينده را حدود 408 ميليارد تومان اعلام كرد.

گفتني است : همچنين با عرضه اوليه  شركت تامين سرمايه نوين در بورس تهران تعداد شركت هاي فعال در بورس به ۳۲۷ عدد رسيد و به ارزش بازار ۱۵۴۰۰ ميليارد ريال افزوده شد.