اخبار پولي مالي : تامين وجوه مورد نياز براي تسويه اوراق بهادار اسلامي
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 14:43 کد خبر:76856
اخبار پولي مالي- معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور در اطلاعيه‌اي از تامين اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار در سر رسيد‌هاي تعيين شده تا پيش از پايان سال خبر داد.


به گزارش اخبار پولي مالي-معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور در اطلاعيه‌اي از تامين اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار در سر رسيد‌هاي تعيين شده تا پيش از پايان سال خبر داد.

 در اطلاعيه معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور آمده است: در جهت ارتقاي اعتماد عمومي نسبت به اوراق بهادار اسلامي و ايفاي تعهدات دولت در اين حوزه، به اطلاع مي‌رساند با عنايت به سر رسيد اصل و سود اوراق بهادار با تضمين دولت، وجوه مورد نياز براي تسويه اوراق مذكور توسط خزانه داري كل كشور تامين و اقدامات لازم براي تسويه به موقع اوراق ياد شده معمول شده است.

بر اساس اين اطلاعيه، تاريخ تسويه اوراق مشاركت (سود) "اشاد ۵" و "اشاد ۱۰" به ترتيب، تاريخ ۲۲ و ۲۶ اسفند و تاريخ تسويه اوراق مشاركت "اشاد ۲" و "اشاد ۷" تاريخ ۲۷ اسفند ماه است. 

در اين اطلاعيه تاريخ تسويه اوراق منفعت (سود) "افاد ۱" و "افاد ۲" به ترتيب ۱۵ و ۲۶ اسفند ماه اعلام شده است.

بر اين اساس، دارندگان اوراق اجاره (سود) "اجاد ۴۱" و "اجاد ۴۲" در تاريخ ۲۴ اسفند ماه و دارندگان اوراق "اجاد ۱" در تاريخ ۲۶ اسفند ماه مي‌توانند وجوه مربوط به سود اوراق مذكور را دريافت كنند. 

معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، همچنين، تاريخ تسويه اصل و سود اوراق مرابحه "سلامت ۷" را نيز ۱۷ اسفند ماه اعلام كرده است.