اخبار پولي مالي : بيمه تجارت نو به كنوانسيون (نايروبي) پيوست
شنبه، 25 اسفند 1397 - 12:48 کد خبر:76873
اخبار پولي مالي- بيمه تجارت‌نو مجوز صدور تضمين مالي مرتبط با كنوانسيون Bunker CLC و كنوانسيون خارج‌سازي مغروقه (نايروبي) را از سازمان بنادر و دريانوردي دريافت كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي-  محمدرضاكيهان، مدير بيمه‌هاي اموال تجارت‌نو دراين ارتباط گفت: بر اساس ماده ۱۲ كنوانسيون بين المللي نايروبي كه درباره انتقال لاشه كشتي هاي مغروقه است، مالك ثبت شده كشتي با ظرفيت ناخالص ۳۰۰ تن و بالاتر كه پرچم يك دولت عضو كنوانسيون را دارد، ملزم است كه بيمه يا تضمين مالي ديگري براي پوشش مسئوليت انتقال لاشه كشتي داشته باشد.

وي افزود: پس از آنكه براي سازمان بنادر و دريانوردي مشخص شد الزامات فوق رعايت شده، گواهي نامه اي حاكي از آنكه بيمه يا تضمين مالي ديگر طبق اين كنوانسيون داراي اعتبار است براي هر كشتي با ظرفيت ناخالص سيصد تن و بالاتر صادر مي كند. علاوه بر اين هر دولت عضو، بايد مطمئن شود كه بيمه يا تضمين مالي ديگري، براي هر كشتي با ظرفيت فوق الذكر در زمان ورود و يا ترك بندر واقع در قلمرو آن يا در زمان ورود يا ترك تسهيلات فراساحلي واقع در درياي سرزميني آن وجود دارد.
مدير بيمه هاي اموال بيمه تجارت نواظهارداشت: براساس كنوانسيون بين‌المللي مصوب سال ۲۰۰۱ ميلادي درباره مسئوليت مدني براي خسارات آلودگي نفت سوخت كشتي، مالك هر كشتي، نفت‌كش و شناور،بايد برمبناي ظرفيت ناخالص كشتي بيمه‌نامه و يا تعهدنامه معتبر ارائه كند. لذا مالكان كشتي ملزم هستند علاوه بر بيمه P&I‌، گواهينامه Bunker CLC جهت نشتي سوخت كشتي ها را نيز در اختيار داشته باشند.
كيهان در خصوص شرايط اخذ مجوز هاي مذكور اعلام كرد: شركت‌هاي بيمه بايد ضمن دارا بودن دانش و تخصص فني در رشته مربوطه ، داشتن سنوات فعاليت در رشته كشتي، اسناد و مدارك مثبته خود را به سازمان بنادر و دريانوردي ارسال كنند كه اين سازمان پس از بررسي اسناد ،مدارك و داشتن تمامي شرايط نسبت به اعطاي مجوز هاي فوق اقدام مي‌كند.
وي درخصوص فرايند دريافت مجوز فوق گفت : با توجه به عملكرد مثبت بيمه تجارت‌نو ، سازمان بنادر و دريانوردي مجوز لازم براي صدور تضمين مالي در ارتباط با ماده ۱۲ كنوانسيون نايروبي سال ۲۰۰۷ و كنوانسيون نفت سوخت (Bunker CLC)  سال ۲۰۰۱ را به بيمه تجارت‌نو اعطا كرد.تجارت‌نو با در اختيار داشتن اين مجوز مي تواند كليه كشتي‌هايي كه در بنادر ايران به ثبت رسيده‌اند، را تحت پوشش قرار دهد.
كيهان ارتقاء جايگاه دپارتمان كشتي بيمه تجارت‌نو را از اهداف سال آيند برشمرده و افزود: هم اكنون تجارت‌نودرفهرست ۷ شركت فعال و برتر از لحاظ پرتفوي بيمه‌اي در رشته كشتي جاي دارد كه  قرارگرفتن درميان ۳ شركت برتر در اين رشته از برنامه هاي سال ۹۸ است.