اخبار پولي مالي : افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان تخلف است
پنجشنبه، 22 فروردین 1398 - 07:01 کد خبر:77140
توئيت- عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي مي گويد دولت بايد حقوق ها را ۴۰۰ هزار تومان و متناسب به دريافتي ها تا ۱۰ درصد افزايش دهد، افزايش حقوق به روش ديگر تخلف است. علي اصغر يوسف نژاد، نايب رئيس كميسيون متلفيق بودجه سال 98 ، با اشاره به اظهارنظر روز گذشته رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزايش حقوق كاركنان در سال 98، گفت: قانون و قانون گذار گفته است افزايش حقوق كاركنان در سال 98 اين گونه باشد كه به همه حقوق ها 400 هزار تومان افزوده شود و سپس تا 10 درصد براساس حقوق دريافتي افزايش حقوق رخ دهد./ خانه ملت