اخبار پولي مالي : شرايط خريد مسكن مهر اعلام شد
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 09:42 کد خبر:77724
اخبار پولي مالي- متقاضياني كه در صندوق پس انداز يكم در كلانشهر‌ها همچون تهران ثبت نام كرده اند و متقاضي خريد واحد‌هاي مسكن مهر در شهر‌هاي جديد هستند پس از تطبيق سقف تسهيلات خود با سقف تسهيلات پرداختي در شهر‌هاي جديد بايد براي دريافت تسهيلات خود اقدام كنند.

به گزارش اخبار پولي مالي-  محمد حسن علمداري ، مدير امور اعتباري بانك مسكن شروط استفاده از تسهيلات صندوق يكم براي خريد واحد‌هاي مسكن مهر را اعلام كرد و با بيان اينكه در حال حاضر ثبت نام كنندگان در صندوق پس انداز يكم بالاترين سقف تسهيلات خريد مسكن را دريافت مي‌كنند، گفت: متقاضياني كه در صندوق پس انداز يكم ثبت نام و موعد دريافت تسهيلات آن‌ها فرا رسيده است در صورتي كه درخواست داشته باشند به دليل آنكه فرم (ج) آن‌ها سبز است مي‌توانند با لحاظ يك شرط از واحد‌هاي مسكوني طرح مسكن مهرخريداري كنند.

وي ادامه داد: از آنجا كه واحد‌هاي طرح مسكن مهرداراي تسهيلات ويژه‌اي تا سقف ۴۰ ميليون تومان هستند و استفاده همزمان از دو نوع تسهيلات خريد مسكن براي يك واحد مسكوني امكان پذير نيست، متقاضياني كه قصد خريد اين واحد‌ها با استفاده از تسهيلات صندوق يكم را دارند مجاز به استفاده از يك نوع تسهيلات خريد مسكن هستند.
وي با بيان اينكه متقاضيان استفاده از تسهيلات صندوق پس انداز مسكن يكم براي خريد واحد‌هاي مسكن ابتدا بايد تسهيلات مسكن مهر را تسويه كنند، تصريح كرد: بخشي از متقاضيان خانه اولي در شهر‌هاي بزرگ كه به دليل نوسانات قيمت امكان خريد مسكن در برخي مناطق شهري را ندارند، مي‌توانند از اين امكان با لحاظ شرط مذكور استفاده كنند.
مدير امور اعتباري بانك مسكن سقف تسهيلات خريد مسكن از طريق صندوق پس انداز يكم را معادل ۱۶۰ ميليون تومان براي زوجين عنوان كرد و افزود: متقاضياني كه در صندوق پس انداز يكم در كلانشهر‌ها همچون تهران ثبت نام كرده اند و متقاضي خريد واحد‌هاي مسكن مهر در شهر‌هاي جديد هستند پس از تطبيق سقف تسهيلات خود با سقف تسهيلات پرداختي در شهر‌هاي جديد بايد براي دريافت تسهيلات خود اقدام كنند.
وي اضافه كرد: سقف پيش بيني شده براي تسهيلات صندوق پس انداز يكم در شهر‌هاي جديد بيش از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت معادل مراكز استان‌ها و براي شهر‌هاي جديد كمتر از ۲۰۰ هزار نفر معادل شهر‌هاي كوچك در نظر گرفته شده است.
علمداري با تاكيد بر آنكه امكان استفاده همزمان از دو نوع تسهيلات خريد مسكن براي يك واحد مسكوني وجود ندارد، گفت: صندوق پس انداز يكم صندوق مختص سپرده گذاري براي استفاده از تسهيلات خريد مسكن ويژه متقاضيان خانه اولي و يا متقاضيان خريد مسكن در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري است كه پس از اتمام دوره سپرده گذاري نسبت به پرداخت تسهيلات به سپرده گذاران اقدام مي‌كند؛ اين صندوق متناسب با قيمت مسكن و مكان جغرافيايي كه متقاضيان خريد مسكن در آن قرار دارند همچنين با لحاظ مجرد و يا متاهل بودن متقاضيان اقدام به پرداخت شش سقف شناور از تسهيلات مي‌كند؛ سقف تسهيلات خريد مسكن از محل صندوق پس انداز يكم براي زوجين شهر تهران ۱۶۰ ميليون تومان است كه بالاترين سقف تسهيلات خريد مسكن در شرايط فعلي محسوب مي‌شود؛ سقف تسهيلات خريد مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن براي متقاضيان انفرادي (مجرد) نيز در شهر تهران ۸۰ ميليون تومان است كه بالاترين سقف تسهيلات انفرادي خريد مسكن در حال حاضر است.
علمداري در ادامه به سقف تسهيلات صندوق يكم در مراكز بزرگ و كوچك اشاره كرد و گفت: سقف تسهيلات خريد مسكن از محل صندوق پس انداز يكم براي زوجين در مراكز استان‌ها و شهر‌هاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ ميليون تومان و متقاضيان انفرادي در اين شهر‌ها ۶۰ ميليون است، همچنين تسهيلات زوجين از محل اين صندوق در ساير شهر‌ها معادل ۸۰ ميليون تومان و تسهيلات انفرادي معادل ۴۰ ميليون تومان است.