اخبار پولي مالي : واريز سود سهام عدالت كاركنان و بازنشستگان آغاز شد
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 10:23 کد خبر:77734
اخبار پولي مالي- پرداخت سود سهام عدالت عملكرد سال ۱۳۹۶ مربوط به مشمولان شامل كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان در بانك‌هاي ملي و كشاورزي از امروز (يكشنبه) به تدريج آغاز شد.

به گزارش اخبار پولي مالي- مرحله پاياني پرداخت سود سهام عدالت عملكرد سال مالي ۹۶ شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت مربوط به آخرين گروه مشمولان شامل كاركنان و شاغلين دستگاه‌هاي اجرايي و خانواده‌هاي آنها و همچنين بازنشستگان صندوق‌هاي بازنشستگي، كشوري، لشگري و تأمين اجتماعي در حالي از روز شنبه (۲۱ ارديبهشت) در حال انجام است كه پرداخت سود سهام عدالت عملكرد سال ۱۳۹۶ مربوط به مشمولان شامل كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان در بانك‌هاي ملي و كشاورزي نيز به تدريج از امروز آغاز شد.

در اين مرحله ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از مشمولان سود سهام عدالت خود را كه شماره شبا بانكي آنان مربوط به دو بانك عامل فوق الذكر مي‌باشد، سود سهام عدالت را كه به ازاي هر نفر بابت مبلغ يك ميليون تومان سهامداري معادل ۱۷۵ هزار تومان در مجموع حدود ارزش آن به ۳۵۰ ميليارد تومان بالغ مي‌شود، دريافت خواهند كرد.

گفتني است با احتساب اين دو بانك، مجموع بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي كه مشمولان مربوط به گروه‌هاي كاركنان و شاغلين دستگاه‌هاي اجرايي و خانواده‌هاي آنها و همچنين بازنشستگان صندوقهاي بازنشستگي، كشوري، لشگري و تأمين اجتماعي كه سود سهام عدالتشان در حال پرداخت مي‌باشد، به عدد ۳۱ بانك و مؤسسه مالي مي‌رسد و ۴ بانك كه شماره شباي بانكي مشمولان مربوط به آنها مي‌باشد، نيز در آينده نزديك و با اطلاع رساني قبلي و حداكثر در خرداد ماه جاري، اقدام به پرداخت سود سهام عدالت خواهند نمود و بدين ترتيب پرونده پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالي ۹۶ شركت‌هاي سرمايه پذير به پايان مي‌رسد و تمامي مشمولان دومين نوبت سود سهام عدالت خود را دريافت مي‌كنند.

اين گزارش مي‌افزايد: سازمان خصوصي سازي تا كنون اقدام به پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملكرد سال‌هاي مالي ۹۵ و ۹۶ شركت‌هاي سرمايه پذير ميان ۴۱.۵ ميليون مشمول كرده است و بر اين اساس با تلاش‌هاي اين سازمان و همكاري مناسب بانك‌هاي عامل سراسر كشور سود سال مالي توزيع شده بين مشمولان مربوط به عملكرد سال ۹۵ شركت‌هاي سرمايه پذير ۳,۴۰۰ ميليارد تومان و سود سال مالي مربوط به عملكرد سال ۹۶ شركت‌هاي سرمايه پذير ۴,۰۰۰ ميليارد تومان مي‌باشد.

بدين ترتيب در مجموع ميزان سود توزيع شده ميان حدود ۴۱.۵ ميليون نفر از مشمولان سهام عدالت كه شماره شبا بانكي نزد سامانه سهام عدالت دارند مجموعاً طي دو سال گذشته تا كنون حدود ۷,۴۰۰ ميليارد تومان بوده است.