اخبار پولي مالي : باشگاه مشتريان بخشي از زنجيره تامين فروش ايران كيش مي شود
دوشنبه، 17 تیر 1398 - 08:54 کد خبر:78667
اخبار پولي مالي- باشگاه مشتريان ايران كيش قرار نيست صرفا به محلي براي برگزاري چند جايزه و يا رويداد براي برقراري ارتباط با مشتريانش تبديل شود.


به گزارش اخبار پولي مالي- مجتبي كشاورز مشاورسرپرست ايران كيش در حوزه توسعه بازار با بيان اين مطلب گفت: باشگاه مشتريان قراراست بخشي از زنجيره تامين فروش ايران كيش بشود، ارزش افزوده اي براي مشتريان اين شركت ايجاد كند وخدمات و سرويس هاي جديد ارائه كند.

وي  اظهاركرد: باشگاه مشتريان بايد يك پلتفرم و زنجيره تامين بزرگ شود. اين در حالي است كه درايران، باشگاه هاي مشتريان بيشتر به محلي براي جمع آوري اطلاعات مشتريان تبديل شده است. در سيستم هاي ايراني، همين كه يك باشگاه تبديل به پايگاه داده مناسبي از مخاطبان مي شود تصور آن است كه باشگاه مشتريان ايده آل شكل گرفته است اما در بازار امروز باشگاه مشتريان يك بخش اصلي از زنجيره تامين فروش است.

كشاورز گفت: براي آنكه به يك باشگاه مشتريان مطلوب استاندارد و كارا برسيم واين كار ارزش افزوده براي شركت و هم براي مشتري داشته باشد، فعاليت هاي جديدي را به همراه سرويس هاي جديددر نظر گرفته ايم.

وي تاكيد كرد: قرار نيست صرفا بامشتريان فعلي ايران كيش كاركنيم بلكه تلاشمان آن است تابه يك پلتفرم بزرگ تري دراين زمينه برسيم ومشتري هاي خود را در باشگاه مشتريان توسعه  دهيم .

كشاورز اظهار كرد: اگر برنامه ها آنگونه كه مي خواهيم پيش رود ، ايران كيش در آينده اي خيلي نزديك به يكي از بزرگترين و استاندارد ترين باشگاه مشتريان كشور خواهد رسيد.

وي  گفت: ديگر قرارنيست در باشگاه مشتريان به صورت  مقطعي با مشتري روبه رو باشيم،  بلكه مي خواهيم برپايه سرويس هايي كه ارائه مي دهيم يك گفتمان و تعامل دوسويه به وجود بياوريم، به گونه اي كه مشتري دائما با باشگاه در ارتباط باشد و باشگاه محلي براي تامين نيازهاي روزمره مشتري در 24 ساعت شبانه روز باشد.  

كشاورز تاكيد كرد: اگرچه هنوز هم در باشگاه مشتريان طرح هاي تشويقي و يا تخفيفي وجود خواهد داشت. اما مطمئنا محدود به اين نيستيم و مشتري در هر زمان كه بخواهد از باشگاه ايران كيش استفاده كند به ارزش افزوده موردنظرمي رسد و سعي برآن داريم تا سرحد بضاعت نياز مشتري را تامين كنيم.