اخبار پولي مالي : سود هر سهم "ذوب" افزايشي بود
چهارشنبه، 26 تیر 1398 - 11:33 کد خبر:78860
اخبار پولي مالي- شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در دوره ۳ ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر سهم خود ۴۶ ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۱۴۲ درصد افزايش را نشان مي‌دهد..


به گزارش اخبار پولي مالي- شركت سهامي ذوب آهن اصفهان با سرمايه ۶۱ هزار و ۵۰۳ ميليارد و ۵۳۹ ميليون ريال، صورت هاي مالي ميان دوره اي ۳ ماهه نخست دوره مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در دوره ياد شده، مبلغ ۲ هزار و ۸۳۲ ميليارد و ۲۵۵ ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۴۶ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ افزايش ۱۴۲ درصدي داشته است.

سهامي ذوب آهن أصفهان افزايش ۱۱۶ درصدي فروش را دليل افزايش سود هر سهم و همچنين افزايش ۳۵۳ درصدي سود خالص عنوان كرده است.

با احتساب زيان انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ ۹ هزار و ۹۸۸ ميليارد و ۳۲۰ ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت فرابورسي منظور شد.

"ذوب" در دوره ۳ ماهه نخست سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۶۲۴ ميليارد و ۶۴۱ ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱۹ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در صورت هاي مالي تلفيقي ۳ ماهه نخست سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، سود هر سهم را مبلغ ۱۴ريال و سود خالص را ۳ ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال اعلام كرده بود.

همچنين بر اساس اين گزارش، بر آورد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان از تغييرات نرخ فروش محصولات در دوره ۹ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به شرح زير اعلام است:

پيش بيني مي شود با توجه به نرخ فروش محصولات فولادي در دوره ۳ ماهه نخست سال جاري پيش بيني مي شود در دوره ۹ ماهه آتي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ در مقايسه با دوره ۳ ماهه اول، تغيير محسوسي در قيمت هاي فروش حاصل نشود./ سنا