اخبار پولي مالي : همه دستگاه ها بايد اطلاعات معاملاتي و دارايي هاي خود ها را اعلام كنند
دوشنبه، 31 تیر 1398 - 09:53 کد خبر:78917
اخبار پولي مالي- رئيس كل سازمان امورمالياتي بر لزوم هوشمند سازي نظام مالياتي براي تحقق اهداف سازمان تاكيد كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي به نقل از سازمان امور مالياتي ايران، اميد علي پارسا روز يكشنبه 30 تيرماه، با حضور در غرفه سازمان امور مالياتي در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك (الكامپ)، ضمن تقدير از تلاش مديران و كاركنان سازمان گفت: فناوري هاي پيشرفته، بستر ايده آلي را براي رصد اطلاعات و پردازش و مديريت آن فراهم كرده اند; به گونه اي كه در نظام هاي مالياتي دنيا، امكان فرار مالياتي، بسيار كاهش يافته است.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، پايانه هاي فروشگاهي و ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم را از ظرفيت هاي مهم در اختيار براي دستيابي به ريز داده هاي مربوط به فعاليت اقتصادي افراد عنوان كرد و گفت: با تكيه بر اين ظرفيت ها، جمع آوري و نگهداري اطلاعات واقعي افراد و به دنبال آن تشخيص ماليات و توليد اظهارنامه هاي قابل اعتماد و باكيفيت ميسر و امكان اخذ ماليات متناسب با ثروت، درآمد و مصرف و نهايتا گسترش هر چه بيشتر عدالت مالياتي فراهم مي شود.
پارسا با بيان اين كه فرارمالياتي مهمترين چالش نظام مالياتي است، اظهار داشت: مسدود كردن مفرهاي مالياتي به جز از طريق دستيابي به اطلاعات همه دستگاه هاي ذيربط در خصوص مبادلات، معاملات، دارايي ها و سرمايه افراد امكانپذير نيست.
وي ادامه داد: بديهي است حذف فرار مالياتي موجب عدالت مالياتي، تحقق كامل درآمدهاي مالياتي و به تبع آن تامين هزينه هاي جاري و عمراني و رشد و توسعه همه جانبه كشور مي شود.
رئيس كل سازمان امورمالياتي، طرح جامع مالياتي را به مثابه دوربين نامحسوسي دانست كه همه فعاليت هاي اقتصادي را رصد مي كند و جايي براي انكار باقي نمي گذارد و با حذف پنهان كاري ها، صداقت در اظهارات موديان را به ارمغان مي آورد.
دكتر پارسا با بيان اين كه كشور بايستي از طريق درآمدهاي مالياتي اداره شود، تصريح كرد: اگر درآمدهاي مالياتي نباشد تورم رشد پيدا مي كند و اين به معناي فشار به طبقه متوسط، حقوق بگير و بازنشسته است.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بر ضرورت هوشمندسازي نظام مالياتي تاكيد كرد و گفت: با تكميل طرح جامع مالياتي و دريافت اطلاعات كامل مورد نياز از دستگاه هاي ذيربط، شاهد نظام نوين مالياتي مبتني بر عدالت خواهيم بود.
وي همچنين بر حمايت همه جانبه از توليد و اشتغال كشور تاكيد كرد و گفت: حمايت از توليد بايد محدود، مشروط، كاهنده و تضمين دار باشد و صرفا توليد كنندگان واقعي از اين حمايت ها بهره مند شود.
دكتر پارسا با بيان اينكه هدف نظام مالياتي صرفا ماليات ستاني نيست، اظهار داشت: هدف اصلي نظام مالياتي، شفاف سازي و سلامت اقتصادي كشور است و در يك كلام مي توان گفت هدف اصلي نظام مالياتي، ريل گذاري براي توسعه پايدار كشور است.