اخبار پولي مالي : ابلاغ بانك مركزي در مورد امهال تسهيلات كشاورزان خسارت‌ديده
چهارشنبه، 23 مرداد 1398 - 08:04 کد خبر:79222
اخبار پولي مالي- بانك مركزي دستور اقدام در خصوص امهال اصل و بخشودگي سود، كارمزد و جرايم تسهيلات دريافتي كشاورزان خسارت‌ديده از حوادث غير مترقبه را به بانك‌ها ابلاغ كرد

به گزارش اخبار پولي مالي، بانك مركزي در ابلاغيه‌اي به بانك‌ها اعلام كرد كه در جهت مصوبه هيئت وزيران در خصوص امهال اصل و بخشودگي سود، كارمزد و جرايم تسهيلات دريافتي كشاورزان خسارت‌ديده از حوادث غير مترقبه، تضمين‌نامه و توزيع استاني مربوطه از مراجع ذيربط در حال پيگيري است و به محض دريافت به سيستم بانكي ابلاغ مي‌شود.

بانك مركزي همچنين به بانك‌ها اعلام كرده كه با معرفي مشمولين واجد شرايط امهال تسهيلات از طريق كارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب در چارچوب ضوابط بانكي اقدام و عملكرد تصويب‌نامه در مقاطع سه ماهه به اين بانك ارسال شود.