اخبار پولي مالي : رويكرد بيمه كوثر كاملا نماينده محور خواهد بود
سه شنبه، 12 شهریور 1398 - 06:17 کد خبر:79485
اخبار پولي مالي- فروش بيمه‌نامه بايد فقط توسط نمايندگان انجام شود و در سرپرستي‌ها و ستاد شركت به صفر برسد.


به گزارش اخبار پولي مالي-مجيد مشعلچي فيروزآبادي، مديرعامل شركت بيمه كوثر در دور دوم سفرهاي استاني خود، با نمايندگان و كاركنان سرپرستي استان فارس ديدار كرد. 

فيروزآبادي در اين ديدار با بيان اينكه در آينده نزديك، سرعت قطار توسعه شركت بيمه كوثر بيشتر مي‌شود، افزود: اين امر با به‌كارگيري برنامه‌ها و نرم‌افزارهاي جديد و به‌روز محقق مي‌شود و قطعا كساني كه با اين شرايط خود را تطبيق ندهند از چرخه رقابت و صنعت بيمه حذف خواهند شد.

وي با بيان اينكه مديران سرپرستي‌بيمه كوثر بايد به بحث نظارت و پيگيري امور و مسايل نمايندگان بپردازند، تاكيدكرد: فروش بيمه‌نامه بايد فقط توسط نمايندگان انجام شود و در سرپرستي‌ها و ستاد شركت به صفر برسد.

مديرعامل شركت بيمه كوثر با تاكيد بر اينكه مدير سرپرستي جايگاه و حكم مديرعامل شركت را در استان دارد، تصريح كرد: مدير سرپرستي بايد اختيار داشته باشد تا بتواند تصميم بگيرد و اختيار مديران بايد تا ٩٠درصد اختيار مديران ستاد افزايش يابد و عمده تصميم‌ها بايد در سرپرستي‌ها گرفته شود.

مشعلچي با بيان اينكه سود مشاركت در فروش به نمايندگان تعلق مي‌گيرد، عنوان كرد: نمايندگان مي‌توانند با بررسي عملكردشان نسبت به جذب پرتفوهاي خوب و سودده اقدام كنند و در پايان سال سود مشاركت دريافت كنند.

وي با اشاره به اينكه نماينده، در فروش و سود مشاركت و همچنين در گرفتن كارمزد بالا نقش اصلي را دارد، گفت: رويكرد شركت بيمه كوثر نيز در سه سال آينده كاملا نماينده محور خواهد بود، ضمن اينكه حداكثري كردن كارمزد نمايندگان و به‌ويژه نمايندگان برتر برابر آيين‌‎نامه‌ها و دستوالعمل‌هاي بيمه مركزي جزو برنامه‌هاي آتي شركت است.

مديرعامل بيمه كوثر با اشاره به برنامه‌هاي ديگر شركت در سال‌هاي آتي، گفت: تفويض پرداخت خسارت به نمايندگان از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي شركت در سال‌هاي آينده است به‌نحوي كه نمايندگان مي‌توانند با استخدام ارزيابان رسمي خسارت بيمه‌اي در امر پرداخت خسارت نيز فعاليت كنند.

گفتني است در اين سفر، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و مديران بازرسي و اداري و پشتيباني مديرعامل شركت را همراهي كردند.