اخبار پولي مالي : مقررات ارزي وثيقه واردكنندگان ابلاغ شد
چهارشنبه، 13 شهریور 1398 - 05:11 کد خبر:79517
اخبار پولي مالي- بانك مركزي مقررات ارزي وثيقه واردكنندگان را به شبكه بانكي ابلاغ كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي، اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي تبصره ۴ ذيل بند «ي» بخش اول مجموعه مقررات ارزي درباره وثيقه مقرر واردكنندگان را براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ كرد.

فرهاد آگاهي رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات در تاريخ ۱۶ تير در نامه‌اي به عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي خواستار اجراي صحيح تبصره ۴ از بندي «ي» مجموعه مقررات ارزي كشور مبني بر رفع تعهد ارزي واردكنندگان معادل كالاي ترخيص شده از گمركات شده بود.
در اين نامه آمده بود: احتراما بازگشت به دستورالعمل سامانه رفع تعهدات ارزي واردكنندگان نرخ خردادماه سال ۱۳۹۸ به استحضار مي‌رساند، عدم اجراي صحيح تبصره ۴ بند «ي» مجموعه مقررات ارزي كشور مبني بر رفع تعهد ارزي واردكنندگان معادل كالاي ترخيص شده از گمركات توسط بانك‌هاي عامل، مشكلات عديده‌اي را در پي داشته است.
وي افزوده بود: متاسفانه با گذشت سه ماه از مصوبه شوراي گفتگو با حضور وزير اقتصاد و ابلاغ آن به بانك مركزي، كماكان در بانك‌هاي عامل برخلاف ضوابط بانك مركزي موارد كسر تخليه يا احتمال بيش بود ارزش كل پروفورم، به عنوان تعهد ارزي واردكنندگان لحاظ مي‌شود.