اخبار پولي مالي : بازديد مديران عالي بانك رفاه از سه شركت توليدي
شنبه، 20 مهر 1398 - 07:34 کد خبر:80147
اخبار پولي مالي- بانك رفاه به عنوان يك بانك اجتماعي حامي رونق توليد است و براي حمايت از اشتغال، كارگران و توليد كنندگان از هيچ اقدامي فروگذار نميكند.


به گزارش اخبار پولي مالي، سهماني- مدير عامل و اعضاي هيأت مديره بانك رفاه با هدف پاسداشت شعار رونق توليد كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، از سه شركت توليدي استان مازندران بازديد و با مديران آنها گفت وگو كردند.

در اين رويداد كه هفدهم مهرماه سالجاري و با هدف حمايت از اشتغال و رفع موانع توليد صورت پذيرفت، مدير عامل و دو عضو هيأت مديره بانك در رأس هيأتي جداگانه از سه شركت كه از مشتريان برتر بانك در استان هستند بازديد به عمل آوردند و در جريان فرايند توليدات آنها قرار گرفتند.
مدير عامل و اعضاي هيأت مديره بانك رفاه در اين بازديدها به مديران عالي شركت ها اطمينان خاطر دادند كه بانك رفاه به عنوان يك بانك اجتماعي حامي رونق توليد است و براي حمايت از اشتغال، كارگران و توليد كنندگان از هيچ اقدامي فروگذار نميكند.