اخبار پولي مالي : منصور شيخ الاسلامي مدير روابط عمومي بانك سينا شد
چهارشنبه، 13 آذر 1398 - 13:28 کد خبر:81112
اخبار پولي مالي- در حكمي از سوي مديرعامل بانك سينا، منصور شيخ الاسلامي به سمت مديركل حوزه مديريت عامل و روابط عمومي اين بانك منصوب شد.


به گزارش اخبار پولي مالي- در حكمي از سوي مديرعامل بانك سينا، مديركل حوزه مديريت عامل و روابط عمومي اين بانك منصوب شد.
در حكم صادره از سوي ايماني، منصور شيخ الاسلامي به سمت مديركل حوزه مديريت عامل و روابط عمومي بانك سينا منصوب شد.
وي پيش از اين سمت مديركل روابط عمومي و حوزه مديريت بانك مهر اقتصاد را عهده دار بوده است.