اخبار پولي مالي : شناساندن بيمه‌هاي عمر به مردم سخت است
پنجشنبه، 14 آذر 1398 - 08:57 کد خبر:81120
اخبار پولي مالي- شناساندن بيمه‌هاي عمر به مردم سخت است، ما بايد سبد خانوار را طوري طراحي كنيم كه يكي از ضرورت‌هاي زندگي همه افراد جامعه بيمه عمر باشد.


به گزارش اخبار پولي مالي، اويار حسين، مديرعامل بيمه پارسيان، با اشاره به اين كه راه‌هاي زيادي براي افزايش فرهنگ بيمه‌اي وجود دارد، افزود: در كشور ما بيش از ۷۰ نوع بيمه نامه وجود دارد كه عموم مردم اكثرا فقط با بيمه شخص ثالث يا درمان آشنايي دارند.

مديرعامل بيمه پارسيان گفت: بيمه نامه‌هاي عمر الان در دنيا حدود ۶۵ درصد سهم بازار را دارد گرچه در كشور ما اين رقم حداكثر حدود ۱۵ درصد است.

وي افزود: شناساندن بيمه‌هاي عمر به مردم سخت است، ما بايد سبد خانوار را طوري طراحي كنيم كه يكي از ضرورت‌هاي زندگي همه افراد جامعه بيمه عمر باشد.

اويار حسين گفت: بيمه يك صنعت يا كالاي لوكس نيست كه تصور كنيم فقط افراد پردرآمد بايد بيمه عمر بگيرند.

وي افزود: شايد در برخي كشور‌هايي كه سطح درآمد سرانه شان خيلي پايين است فروش بيمه نامه‌هاي عمر بسيار زياد است.

اويار حسين خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه ما در كشور معمولا حوادث طبيعي و زلزله داريم ضرورت دارد مردم با شركت‌هاي بيمه‌اي كه در حوادث طبيعي مختلف براي پرداخت خسارت در كنار آن‌ها هستند آشنا شوند.

مديرعامل بيمه پارسيان گفت: در حوادث اخير سيل و زلزله براي كساني كه بيمه نامه داشتند در اسرع وقت همه شركت‌هاي بيمه تعهدات شان را برآورده كردند و التيامي بود بر زخم خسارت‌هاي مالي و جاني.

وي با بيان اينكه بايد در فرهنگ سازي بيمه به درون خانواده‌ها برود، اضافه كرد: فرزندان ما بايد در مدارس ياد بگيرند كه بيمه از ضرورت‌هاي زندگي است.

اويار حسين افزود: انواع بيمه نامه‌هايي كه شركت‌هاي بيمه صادر مي‌كنند يك شركت بيمه گر روي ريسك مي‌رود و بايد جبران خسارت كند.

مديرعامل بيمه پارسيان گفت: بنابراين شركت بيمه براي اين كه جبران خسارت كند نياز دارد كه يك بيمه گر اتكايي يا چند شركت بيمه اتكايي را در قالب قرارداد‌هاي مختلف داشته باشد كه در زماني كه خودش متعهد به پرداخت خسارت است بتواند از شركت‌هاي بيمه گر اتكايي بازيافت كند.

وي افزود: اكنون در كشور ما بيمه مركزي اتكايي اجباري و اختياري وجود دارد و در اين زمينه دو شركت بيمه اتكايي فعال هستند و سه شركت بيمه هستند كه اجازه دارند قبولي اتكايي داشته باشند و با توجه به تواني كه شركت بيمه ما داشته است بزرگترين شركت بيمه خصوصي در سراسر كشور هستيم كه مي‌توانيم قبولي اتكايي از ساير شركت‌هاي بيمه‌اي داشته باشيم.

اويار حسين گفت: البته ضرورت اين است كه براي حفظ سرمايه ملي شركت‌هاي بيمه گر اتكايي هم ريسك‌هاي خودشان را باز به شركت‌هاي بيمه اتكايي ديگر منتقل كنند، اما با توجه به تحريم‌هايي كه در كشور ما حاكم است اين مسئله كاهش پيدا كرده است.

وي افزود: اميدواريم شركت‌هاي بيمه بتوانند خود را حفظ كنند و ريسك‌هايي را كه مي‌پذيرند بيمه اتكايي كنند./ صدا و سيما