اخبار پولي مالي : تعداد كارتخوان‌هاي فعال به ۷.۸ ميليون دستگاه رسيد
شنبه، 23 آذر 1398 - 07:12 کد خبر:81283
اخبار پولي مالي-جديدترين گزارش منتشره از سوي شبكه الكترونيكي پرداخت كارت نشان مي‌دهد كه تعداد كارتخوان‌هاي فعال سيستمي و داراي تراكنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر به ۷ ميليون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسيده است.

به گزارش اخبار پولي مالي، جديدترين گزارش منتشره از سوي شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت از وضعيت شبكه پرداخت در آبان ماه ۹۸ نشان مي‌دهد كه تعداد ابزارهاي فعال سيستمي در اين مدت نسبت به مهر ماه سال جاري با رشد همراه بوده است؛ در حقيقت تعداد ابزارهاي پذيرش اينترنتي و موبايلي در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشدي به ترتيب ۲.۲۵ و۱.۴۴ درصدي همراه بوده است.

در عين حال، ميزان افزايش تعداد كارتخوان‌هاي فعال سيستمي ۱.۰۸ درصد بوده كه نشان از ادامه روند گسترش توسعه زيرساخت ابزار پذيرش كارتخوان فروشگاهي در شبكه پرداخت الكترونيك كشور دارد كه انتظار مي‌رود با توجه به افزايش هزينه سرمايه گذاري در بخش كارتخوان فروشگاهي و حركت به سوي تراكنش‌هاي اينترنتي و موبايلي، ميزان رشد كارتخوان‌هاي فعال در آينده با رشد محدودتري روبرو باشد.

                      

بر اساس جدول فوق، تعداد كارتخوان‌هاي فروشگاهي فعال سيستمي در شبكه پرداخت الكترونيك با افزايش ۱.۰۸ درصد ي به تعداد ۷ ميليون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسيده است؛ همچنين تعداد ابزار پذيرش اينترنتي فعال به يك ميليون و ۹۳ هزار  ابزار و تعداد ابزار پذيرش موبايلي فعال به يك ميليون و ۲۶۰ هزار ابزار پذيرش افزايش داشته است؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوي شاپرك، تعداد ابزارهاي پذيرش در شبكه پرداخت الكترونيك در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاري ۱.۲۵ درصد رشد داشته و به بالغ بر ۱۰ ميليون و ۱۸۴ هزار ابزار فعال سيستمي رسيده است.

                   

بررسي سهم تعداد هر يك از ابرازهاي پذيرش فعال سيستمي از تمام ابزارهاي پذيرش در آبان ماه حاكي از افزايش سهم ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي با كاهش سهم كارتخوان است؛ كارتخوان فروشگاهي در آبان ماه سهمي ۷۶.۸۹ درصدي را به خود اختصاص داده و در ادامه، سهم بازار ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي از تمام ابزارهاي فعال در شبكه پرداخت آبان بالغ بر  ۱۰.۷۴ و ۱۲.۳۷ درصد بوده است.