اخبار پولي مالي : بانك صادرات ٩٩٣ ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه مشاغل خانگي پرداخت
شنبه، 5 بهمن 1398 - 14:22 کد خبر:82104
اخبار پولي مالي-بانك صادرات ايران طي ٩ ماهه ابتداي سال ٩٨، بيش از ٩٩٣ ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه مشاغل خانگي به بيش از چهار هزار و ٩٠٠ نفر پرداخت كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي،حمايت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور در قالب پرداخت وام  قرض‌الحسنه همچنان در دستور كار اين بانك است به نحوي كه طي ٩ ماه اول سال ٩٨ بالغ بر ٩٩٣ ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه اشتغالزايي بانك صادرات ايران به چهار هزار و ٩٠٩ نفر از معرفي شدگان كميته امداد، سازمان بهزيستي و وزارت تعاون و كار و رفاه اجتماعي پرداخت شده است.
اين بانك همچنين از ابتداي سال ٩٧ تا پايان آذرماه سال‌جاري بالغ بر ٢٨ هزار و ٧٥٨ فقره وام قرض‌الحسنه مشاغل خانگي به معرفي‌شدگان كميته امداد، سازمان بهزيستي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پرداخت كرده و روند حمايت از كارآفريني و اشتغالزايي اقشار ضعيف جامعه همچنان به عنوان يكي از رسالت‌هاي اجتماعي بانك صادرات ايران ادامه دارد.
بانك صادرات ايران علاوه بر تأمين مالي طرح‌هاي زيربنايي و تامين سرمايه در گردش و سرمايه ثابت بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي، حمايت از بخش‌هاي اقتصادي اقشار نيازمند را نيز در دستور كار دارد، به نحوي كه طي ٩ ماهه اول سال ٩٨ حدود ١٤٦ هزار فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش ١١٠ هزار ميليارد ريال توسط اين بانك در بخش‌هاي مختلف از جمله وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه، مشاغل خانگي، تسهيلات مسكن اقشار ويژه، بهسازي و نوسازي مسكن روستايي، بافت‌‌هاي فرسوده شهري، حوادث قهري، نيازهاي ضروري، تأمين سرمايه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و... پرداخت شده است.