اخبار پولي مالي: مجوز فعاليت شركت مشاور سرمايه گذاري نوآوران امين صادر شد
چهارشنبه، 19 آذر 1393 - 14:42     کد خبر: 31128

اخبار پولي مالي _مجور فعاليت شركت مشاور سرمايه گذاري پردازش اطلاعات مالي نوآوران امين از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

به گزارش اخبار پولي مالي ، شركت پردازش اطلاعات مالي نوآوران امين بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها و پشت سر گذاشتن مراحل قانوني، مجوز فعاليت خود را از سازمان بورس دريافت كرد.

شركت پردازش اطلاعات مالي نوآوران امين داراي شماره ثبت 446098 و شناسه ملي 14003748578 مورخ 10 آذر ماه 92 نزد مرجع ثبت شركت هاي تهران و شماره ثبت 11218 مورخ 4 دي ماه 92 نزد سازمان بورس است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فعاليت مشاور سرمايه گذاري مبادرت كرده است.

بر اساس مجوز صادره، فعاليت اين شركت در قالب مشاور سرمايه گذاري تا پنج سال آينده مجاز است كه پس از انقضاء در چارچوب مقررات قابل تبديل است.

بر اين اساس، شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و يا آن‌ دسته از نهادهاي مالي كه اقدام به دريافت مجوز فعاليت مشاور سرمايه‌گذاري كرده اند، شركت‌هايي هستند كه در قالب قراردادي مشخص اقدام به ارائه انواع خدمات مشاوره در زمينۀ اوراق بهادار مي‌كنند.

با شكل‌گيري اين نوع از نهادهاي مالي، زمينۀ مناسبي براي فعالان و متخصصان بازار سرمايه فراهم شده‌است تا بتوانند با توجه به تجربه و تخصص خود امكان ارائه خدمات مشاوره در بازار سرمايه را داشته ‌باشند و نيز فرصت مناسبي براي افرادي است كه قصد سرمايه‌گذاري در حوزۀ بورس و اوراق بهادار را دارند ولي تخصص يا اطلاعات كافي براي ورود به اين بازار را ندارند، ايجاد شده است.

اين در حالي است كه، بر اساس مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار، اشخاصي كه فاقد مجوز فعاليت مشاور سرمايه‌گذاري باشند مجاز به ارائۀ خدمات مشاوره در زمينۀ اوراق بهادار نيستند.

بر اين اساس، شركت پردازش اطلاعات مالي نوآوران امين يازدهمين شركت مشاور سرمايه گذاري در بازار سرمايه است كه از ديگر شركت هاي اين رسته مي توان به شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه، آرمان آتي، ارزش پرداز آريان، تامين سرمايه نوين، نيكي گستر، معيار، ديدگاهان نوين، هدف حافظ و ابن سينا مدبر، ايرانيان تحليل فارابي در بازار سرمايه فعال هستند.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها