اخبار پولي مالي: مهم ترين اقدامات سازمان بيمه سلامت با هدف توجه به جهش توليد
دوشنبه، 7 مهر 1399 - 15:08     کد خبر: 88503

اخبار پولي مالي-مهم‌ترين اقدامات اين سازمان در راستاي اجراي جهش توليد را تشريح كرد و گفت: اجراي طرح‌هاي الكترونيك و در نتيجه كاهش نياز به كاغذ و همچنين توليد صافي‌هاي همودياليز در شركت فارماشيمي از جمله اين اقدامات است.

به گزارش اخبار پولي مالي، محمد مهدي مديرعامل سازمان بيمه سلامت، با اشاره به اقدامات سازمان بيمه سلامت درخصوص جهش توليد گفت: دراين باره سازمان بيمه سلامت اقدامات بسياري را انجام داده كه مي توان به اجـراي طـرح حـذف دفتــرچه كاغـذي و توجه به پـروژه هايي مانند توسعه و ارتقاء پايگاه بر خط بيمه شدگان كشورواستحقاق سنجي ، نسخه نويسي الكترونيكي و تبادل الكترونيكي اسناد بستري اشاره كرد.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت، با اشاره به كنترل و كاهش قيمت تمام شده درمان روستائيان افزود: اجراي طرح بيمه تكميلي درمان روستائيان با جامعۀ هدف20ميليون نفرنيز يكي ديگر از طرح هاي مورد توجه دربحث جهش توليد است كه عمليات اجرايي آن در دو استان خوزستان و هرمزگان به صورت پايلوت آغاز و پيش بيني مي شود اين طرح به مدت 2 سال به طور كامل در سراسر كشور اجرايي شود.

وي تاكيد كرد: در راستاي توسعه محصولات توليدي، كاهش وابستگي و كسب بازار هدف، طرح توليد صافي هاي همودياليز در شركت فارماشيمي در حال اجرا است؛ لذا اين طرح در مرحلۀ انعقاد قرارداد با طرف خارجي است و پيش بيني مدت اجراي طرح يك سال خواهد بود.    

دكترناصحي با بيان اينكه ‏توسعه دولت الكترونيك از طريق برقراري امكان استعلام سيستمي و حذف دفترچه هاي كاغذي در راستاي كاهش وابستگي به واردات برگه هاي كاربن لس نيز درسازمان بيمه سلامت با هدف جهش توليد مورد توجه قرارگرفت تصريح كرد: تشكيل پايگاه اطلاعاتي برخط بيمه شدگان در راستاي حذف همپوشاني و هدر رفت منابع، ‏ساماندهي درآمدهاي قابل وصول و وصولي در چارچوب توسعه نرم افزارنيز با جديت دربيمه سلامت مورد پيگيري قرارگرفت./ بيمه سلامت


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها