اخبار پولي مالي: پرداخت خسارات زلزله استان گلستان توسط شركت بيمه دي
دوشنبه، 7 مهر 1399 - 15:11     کد خبر: 88504

توئيت- خسارت كليه واحدهاي مسكوني زيان ديده روستاي قورچاي و الهادي بخش راميان استان گلستان در فاصله زماني كمتر از دو هفته پرداخت شد. كانون اين زلزله در روستاي قورچاي با جمعيت ۱۰۲ خانوار و روستاي الهادي به تعداد ۴۸ خانوار بود كه كليه واحدهاي مسكوني اين دو روستا دچار خسارت شد كه شركت بيمه دي در كمتر از دو هفته خسارت ۱۵۰ واحد مسكوني را به ذينفعان پرداخت نمود.شركت بيمه دي همواره با در نظر گرفتن منشور حقوق مشتريان و ارزيابي به موقع خسارات، در اسرع وقت به پرداخت و جبران آن مبادرت مي ورزد.

پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها