اخبار پولي مالي: نفوذ 7 درصدي براي بيمه هاي زندگي تا پايان برنامه ششم
دوشنبه، 7 مهر 1399 - 15:18     کد خبر: 88507

اخبار پولي مالي- پژوهشكده بيمه در بخش ارتباط با صنعت بايد از قالب امضاي تفاهمنامه فراتر رفته و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاورهاي به صنعت بيمه كه به شدت نيازمند آن است را در دستور كار خود قرار دهد و گزارش اين همكاريها را اعلام نمايد.

به گزارش اخبار پولي مالي، سليماني رئيس كل بيمه مركزي با تأكيد بر لزوم تحقق ضريب نفوذ 7 درصدي براي بيمه هاي زندگي تا پايان برنامه ششم، از پژوهشكده بيمه خواست به پژوهش در اين مقوله توجه ويژه اي داشته باشد.

وي با اشاره به كمبود كارشناس رسمي اكچوئري مورد تأييد بيمه مركزي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي و پرورش نيروهاي متخصص در اين زمينه را از وظايف پژوهشكده بيمه دانست.

وي  با اشاره به لزوم توجه به بحث بهره‌وري اقتصادي و تجمع ريسك ناشي از تحريم در داخل كشور بر نقش پررنگ بازار سرمايه در اين حوزه و ضرورت پرداختن به موضوعات مهم اقتصادي مرتبط با بيمه توسط پژوهشكده بيمه  تأكيد كرد. دكتر سليماني تصريح كرد : پژوهشكده بيمه در بخش ارتباط با صنعت بايد از قالب امضاي تفاهمنامه فراتر رفته و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاورهاي به صنعت بيمه كه  به شدت نيازمند آن است را  در دستور كار خود قرار دهد  و گزارش اين همكاريها را اعلام نمايد. رئيس هيات امناي پژوهشكده بيمه ضمن تأكيد بر لزوم توجه به آموزش مديران و كارشناسان  در شركتهاي بيمه و بيمه مركزي خاطرنشان كرد: علي رغم وجود تحريمها و شرايط ناشي از پاندمي كرونا امكان بهره‌مندي از دانش اساتيد خارجي به صورت مجازي وجود دارد و اين موضوع به صورت جدي بايد دنبال شود.

 سليماني در پايان سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقاي فناوري اطلاعات در صنعت بيمه گفت: با وجود رتبه برتر سامانه سنهاب در كشور، استفاده از فناوري اطلاعات در صنعت بيمه در حد مورد قبول نيست و مردم كماكان مايل  به استفاده از  شيوه‌هاي سنتي  در حوزههاي  درمان و شخص ثالث هستند.

در اين نشست همچنين كردبچه رئيس پژوهشكده بيمه گزارش عملكرد پژوهشكده در سال 1398 را ارائه نمود. وي بازنگري ساختار پژوهشكده براي پاسخ گويي به نيازهاي روز صنعت بيمه از جمله دفتر ارتباط با صنعت و تشكيل ميزهاي تخصصي ، تقويت نهادهاي موجود، بازمهندسي فرايندها، ارتقا منابع مالي و منابع انساني را از جمله اقدامات پژوهشكده بيمه در سال گذشته برشمرد. در اين جلسه همچنين فعاليت ها و  پژوهش هاي مهم پژوهشكده در سال 1398 معرفي شد و در پايان اين نشست گزارش عملكرد و صورت هاي مالي پژوهشكده بيمه در سال گذشته به تصويب هيات امنا رسيد./ پژوهشكده بيمه


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها