تلکس اخبار پولي مالي: دلايل توقف نماد 9 شركت فرابورسي
یکشنبه، 24 آذر 1392 - 11:24     کد خبر: 17605

پولي مالي ـ نماد شركت هاي پترول، دهدشت، كازرو، ممسني، شلرد، زنجان، جهرم، داراب و فسا در معاملات روز يكشنبه فرابورس براي ارائه گزارش هاي شفاف سازي بيشتر متوقف شدند.
به گزارش پولي مالي، رئيس اداره نظارت بر ناشران فرابورسي سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام توقف 9 نماد در بازار فرابورس گفت : اين نمادها با توجه به افزايش قيمت در چند هفته اخير، متوقف شده اند.

علي بيك زاده ادامه داد: بديهي است نماد اين شركت ها پس از ارائه اطلاعات شفاف سازي بيشتر دوباره بازگشايي خواهند شد.

رئيس اداره نظارت بر ناشران فرابورسي در خصوص علت توقف اين نمادها خاطرنشان كرد: اين شركت ها اغلب به صورت پروژه اي، وارد چرخه فرابورس شده اند و هنوز به بهره برداري نرسيده اند بدين ترتيب افزايش قيمت سهام اين شركت ها بايد همراه با مدارك كافي باشد به همين دليل، اين نماد ها تا ارائه اطلاعات شفاف سازي متوقف خواهند بود.

بر اساس اين گزارش، شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد معاملاتي پترول، شركت صنايع پتروشيمي دهدشت با نماد معاملاتي دهدشت، شركت پتروشيمي كازرون با نماد معاملاتي كازرو، شركت پتروشيمي ممسني با نماد معاملاتي ممسني، شركت كود شيميايي اوره لردگان با نماد معاملاتي شلرد، شركت صنايع پتروشيمي زنجان با نماد معاملاتي زنجان، شركت پتروشيمي جهرم با نماد معاملاتي جهرم، شركت پتروشيمي داراب با نماد معاملاتي داراب و شركت پتروشيمي فسا با نماد معاملاتي فسا، شركت هاي متوقف بازار امروز فرابورس هستند.

برگشت به تلکس خبرها