تلکس اخبار پولي مالي: پرداخت كمك هاي بلاعوض بانك قرض الحسنه مهر به دانشجويان نيازمند
یکشنبه، 25 فروردین 1398 - 16:07     کد خبر: 77208

اخبار پولي مالي-بانك قرض الحسنه مهر ايران در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي به پرداخت كمك هاي بلاعوض به دانشجويان نيازمند اقدام خواهد كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي-بانك قرض الحسنه مهر ايران در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود و به منظور حمايت از دانشجويان به عنوان بانيان توسعه و تحول اقتصادي كشور در آينده، طي همكاري با دانشگاه علامه طباطبايي به پرداخت كمك هاي بلاعوض به دانشجويان نيازمند اقدام خواهد كرد.

طبق اين همكاري، دانشگاه علامه طباطبايي مسئول شناسايي و معرفي دانشجويان مستعد و نيازمند به بانك قرض الحسنه مهر ايران مي باشد و بانك در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود براي حمايت از دانشجويان و بر اساس مجوزها، قوانين و مقررات بانك از آنان حمايت مي كند.

بر اين اساس، يك ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت كمك هاي بلاعوض به دانشجويان اين دانشگاه توسط بانك قرض الحسنه مهر ايران اختصاص داده شده است كه با معرفي دانشگاه به متقاضيان واجد شرايط اعطا خواهد شد.
شايان ذكر است، تا كنون بيش از ۱۲۰ نفر از دانشجويان مستعد و نيازمند توسط دانشگاه علامه طباطبايي شناسايي و معرفي شده است تا از كمك ها بلاعوض بانك بهره مند شوند.
همچنين، دانشجويان نيازمند مي توانند با داشتن معرفي نامه از سوي دانشگاه از تسهيلات قرض الحسنه اين بانك تا سقف ۲۰ ميليون ريال استفاده نمايند و ۱۰ ميليارد ريال اعتبار از طرف بانك قرض الحسنه مهر ايران براي اين منظور اختصاص داده شده است.
افتتاح باجه بانك قرض الحسنه مهر ايران در پرديس مركزي دانشگاه علامه طباطبايي از ديگر زمينه هاي همكاري ميان اين دو مجموعه به شمار مي رود.
گفتني است، حمايت از آموزش عالي يكي از برنامه هاي اصلي بانك قرض الحسنه مهر ايران و در اين راستا تفاهم نامه هايي با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تحقيقات، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور و ساير مراكز آموزشي و دانشگاهي منعقد شده است.


برگشت به تلکس خبرها