تلکس اخبار پولي مالي: نرخ حق بيمه ثالث خودرو‌هاي سواري اعلام شد
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 10:24     کد خبر: 77211

اخبار پولي مالي-نرخ حق بيمه خودرو‌هاي سواري براي سال ۹۸ بيانگر افزايش ۳۲ درصدي اين نرخ نسبت به سال گذشته است

به گزارش اخبار پولي مالي-شوراي عالي بيمه در اجراي ماده (۳) «آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن» مصوب هيئت وزيران در سال ۱۳۹۶موضوع ماده (۱۸) «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب سال ۱۳۹۵»، شوراي عالي بيمه ششم اسفند جدول نرخ حق بيمه‌ها را براي سال ۱۳۹۸ اصلاح كرد.
اين شورا به طور معمول هرساله در اسفند نرخ حق بيمه پايه شخص ثالث را بعد از اعلام نرخ ديه توسط قوه قضاييه تعيين مي‌كند. سال گذشته قوه قضاييه با رايزني‌هاي صورت گرفته، نرخ ديه را ۱۶.۹ درصد نسبت به سال ۹۷ افزايش داد. با اين حال بررسي نرخ‌هاي حق بيمه شخص ثالث مورد عمل شركت‌هاي بيمه براي امسال نشان مي‌دهد كه اين نرخ حدود ۳۲ درصد بيش از سال گذشته تعيين شده است.
براين اساس تمامي شركت‌هاي بيمه موظف هستند بيمه نامه‌هاي شخص ثالثي را كه تاريخ شروع پوشش آن‌ها از اول فروردين ۱۳۹۸ و پس از آن است، با تعهدات بدني سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۹۰ ميليون ريال صادر كنند.
شركت‌هاي بيمه و نمايندگان آن‌ها مكلف هستند جدول پايين را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند؛ نحوه اعمال انواع تخفيف‌ها و اضافه نرخ‌هاي حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (۱۸) قانون فوق الذكر و با رعايت بخشنامه‌هاي بيمه مركزي ايران است.
براين اساس نرخ حق بيمه شخص ثالث پرايد، پيكان و خودرو‌هاي مشابه با يك سال تخفيف يك ميليون و ۵۷۳ هزار تومان، ساير خودرو‌هاي ۴ سيلندر (پژو، رنو و ...) با تخفيف مشابه يك ميليون و ۸۱۴ هزار تومان و خودرو‌هاي ۶ سيلندر نيز با يك سال تخفيف ۲ ميليون و ۷۰ هزار تومان تعيين شده است.
حق بيمه ثالث پرايد، پيكان و خودرو‌هاي مشابه با ۲ سال تخفيف يك ميليون و ۴۹۰ هزار تومان، ساير خودرو‌هاي ۴ سيلندر (پژو، رنو و ...) با تخفيف مشابه يك ميليون و ۷۱۹ هزار تومان و خودرو‌هاي ۶ سيلندر نيز با ۲ سال تخفيف يك ميليون و ۹۰۲ هزار تومان محاسبه شده است.
اين رقم براي حق بيمه ثالث پرايد، پيكان و خودرو‌هاي مشابه با ۳ سال تخفيف يك ميليون و ۴۰۷ هزار تومان، ساير خودرو‌هاي ۴ سيلندر (پژو، رنو و ...) با تخفيف مشابه يك ميليون و ۶۲۳ هزار تومان و خودرو‌هاي ۶ سيلندر نيز با ۳ سال تخفيف يك ميليون و ۷۹۶ هزار تومان تعيين شده است.

براساس ارقام اين جدول، حق بيمه ثالث پرايد، پيكان و خودرو‌هاي مشابه با ۱۰ سال تخفيف ۴۹۶ هزار تومان، ساير خودرو‌هاي ۴ سيلندر (پژو، رنو و ...) با تخفيف مشابه ۵۷۲ هزار تومان و خودرو‌هاي ۶ سيلندر نيز با ۱۰ سال تخفيف ۶۳۳ هزار تومان محاسبه شده است.


برگشت به تلکس خبرها