تلکس اخبار پولي مالي: امشب؛ واريز نخستين يارانه نقدي سال ۹۸
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 10:59     کد خبر: 77215

توئيت- يارانه نقدي سال ۱۳۹۸ همچنان بدون تغيير مانند ۹ سال گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه، براي امسال حدود ۴۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوار‌ها پيش‌بيني شده است كه تأمين يارانه بيش از ۷۶ ميليون نفر يارانه بگير است. دولت در ماه حدود ۴،۱۰۰ ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي و افزايش پرداختي به خانوار‌هاي كم‌درآمد تأمين مالي مي‌كند كه بيش از ۳۶۰۰ ميليارد آن متعلق به يارانه‌هاي نقدي است.

برگشت به تلکس خبرها