تلکس اخبار پولي مالي: صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي تاسيس مي‌شود
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 11:04     کد خبر: 77216

اخبار پولي مالي-رئيس كل بانك مركزي از تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي با راهبري بيمه مركزي خبر داد.

به گزارش اخبار پولي مالي-عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي با بيان مطلب بالا گفت: امروز ۲۵ فروردين ۹۸ در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي موضوع اهميت بيمه حوادث طبيعي و ضرورت انجام همگاني آن مورد تأكيد قرار گرفت.

اين موضوع براي من از آن جهت اهميت بيشتري دارد كه از ۱۶ سال پيش دنبال تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي بودم. در دور اول مسؤليتم در بيمه مركزي در سال ۸۲ موضوع تشكيل صندوق را به صورت لايحه به دولت وقت ارائه كرديم لايحه از آن سال در رفت و برگشت بين بيمه، دولت و مجلس بود و تلاش مسؤلين وقت بعد از من در بيمه مركزي هم به نتيجه نهايي نرسيد.

نهايتاً در دور دوم مسؤليت من در بيمه مركزي در سال ۹۶ به تصويب مجلس رسيد، اما به خاطر ابهاماتي كه شوراي محترم نگهبان در مورد بار مالي آن مطرح كرد به دولت اعاده شد و… اينك با مباحث انجام شده در جلسه امروز شوراي هماهنگي اقتصادي مطمئن شدم با پيگيري وزير محترم اقتصاد و بيمه مركزي بعد از ۱۶ سال و با توجه به حادثه خيز بودن كشورمان، اين صندوق تأسيس و كار خود را با راهبري بيمه مركزي براي خدمت رساني به مردم شروع خواهد كرد.


برگشت به تلکس خبرها