تلکس اخبار پولي مالي: سهم قابل توجه بخش هاي صنعتي از تسهيلات بانك ملي
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 11:26     کد خبر: 77218

اخبار پولي مالي- در سال 97 -حمايت از توليد و كالاي ايراني- بخش صنعت و معدن سهم قابل توجهي از تسهيلات پرداختي بانك ملي ايران را به خود اختصاص داد.

به گزارش اخبار پولي مالي-اين بانك در سال 97 تعداد 35 هزار و 370 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت كرد كه ارزش ريالي اين تسهيلات به 160 هزار و 85 ميليارد ريال مي رسد.

همچنين در مدت مذكور، تعداد 69 هزار و 946 فقره تسهيلات به ارزش 35 هزار و 530 ميليارد ريال به بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تعداد 68 هزار و 163 فقره تسهيلات به ارزش 16 هزار و 626 ميليارد ريال به بخش مسكن و ساختمان اختصاص يافته است.

سهم بخش بازرگاني از كل تسهيلات پرداختي بانك ملي ايران به بخش هاي مختلف اقتصادي كشور طي اين مدت، 145 هزار و 236 فقره به ارزش 99 هزار و 696 ميليارد ريال بوده است.

در 12 ماه سال گذشته، تعداد 660 فقره تسهيلات به ارزش چهار هزار و 995 ميليارد ريال به بخش صادرات و يك ميليون و 714 هزار و 372 فقره تسهيلات به ارزش 691 هزار و 864 ميليارد ريال به بخش خدمات اختصاص يافته است.

در مجموع دو ميليون و 33 هزار و 747 فقره تسهيلات به ارزش يك ميليون و هشت هزار و 796 ميليارد ريال در سال 97 توسط بانك ملي ايران به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده است.


برگشت به تلکس خبرها