تلکس اخبار پولي مالي: رشد 42 درصدي حق بيمه صادره بيمه پاسارگاد
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 14:25     کد خبر: 77227

اخبار پولي مالي-بررسي مبلغ حق بيمه‌هاي دريافتي شركت‌هاي بيمه در سال ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد حق بيمه‌ها نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد داشته است.

به گزارش اخبار پولي مالي-مبلغ حق بيمه دريافتي سال ۱۳۹۷ در شركت بيمه پاسارگاد نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد ۴۲ درصدي نشان مي‌دهد. اين شركت كه اواخر سال گذشته، افزايش سرمايه ۳۳ درصدي از محل سود انباشته و اندوخته را به ثبت رسانده، در ۹ ماهه منتهي به پايان آذرماه ۱۳۹۷، بيش از ۲۳۰ ميليارد تومان سود خالص محقق كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل پرش ۳۳۰ درصدي داشته است. همچنين در گزارش ۱۲ ماهه، خبر از شناسايي درآمد ۲۳۰۰ ميليارد توماني در برابر خسارت ۷۴۸ ميليارد توماني و تراز مثبت ۲۰۷ درصدي داده است.

با توجه به شيب صعودي قيمت املاك و خودرو و تجهيزات و…، به نظر مي رسد روند افزايشي نرخ حق بيمه شركت ها ادامه خواهد داشت.

معصوم ضميري مديرعامل شركت بيمه پاسارگاد در گفتگو با بورس نيوز در خصوص تأثير تورم و افزايش قيمت اموال بيمه شده بر سودآوري بيمه ها بيان كرد: تورم روي سودآوري شركت هاي بيمه اثر بااهميتي ندارد. از طرفي به خاطر افزايش ارزش اموال، حق بيمه هاي دريافتي رشد مي كند و از طرف ديگر، هزينه هاي پرداخت خسارت افزايش خواهد يافت. بنابراين اگر در شركت هاي بيمه، بين حق بيمه دريافتي و خسارت پرداختي تعادل برقرار باشد، تورم كالاها اثر بااهميتي بر سودآوري بر جاي نخواهد گذاشت. اما در صورت عدم تعادل و سنگيني كفه حق بيمه نسبت به خسارت پرداختي، سودآوري شركت‌ها افزايش خواهد يافت و بالعكس.

نايب رئيس هيأت مديره  اين شركت در ادامه ضمن تأكيد بر اهميت بيمه ساختمان ها در برابر حوادث و بلاياي طبيعي اظهار داشت: صنعت بيمه در اين زمينه راهكاري قانوني پيش بيني كرده و با هدف تحقق اين مهم، صندوق بلاياي طبيعي طراحي شده كه در مسير تصويب است. اين طرح جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده و تصويب آن در مراحل نهايي است. قرار است نيمي از منابع مورد نياز اين صندوق از مردم دريافت شود و مابقي را دولت تامين كند.

اين فعال صنعت بيمه افزود: در همه جاي دنيا چنين صندوقي طراحي شده و اصولا پوشش ريسك بلاياي طبيعي فقط توسط شركت هاي بيمه تجاري امكانپذير نيست. اميدواريم اين طرح توسط مراجع ذيربط جهت تصويب نهايي و اجرايي شدن آن هر چه زودتر اقدامات لازم را به عمل آورند./ اخبار پولي مالي


برگشت به تلکس خبرها