تلکس اخبار پولي مالي: كسب رتبه يك توانگري شركت بيمه "ما" از بيمه مركزي
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 14:30     کد خبر: 77228

اخبار پولي مالي- بيمه مركزي سطح توانگري شركت‌هاي بيمه را اعلام كرد و بر اساس آن، شركت بيمه "ما" براي هشتمين سال متوالي موفق به كسب رتبه يك توانگري مالي شد.

به گزارش اخبار پولي مالي-بر اساس گزارش اعلام شده از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت هاي بيمه اي در سطح يك توانگري، وضعيت مطلوب دارند و مي توانند از عهده ايفاي تعهدات خود در قابل بيمه گذاران برآيند.

بر اساس اين گزارش، شركت هايي كه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند نسبت توانگري آنها برابر 100 درصد و بيشتر است؛ اين شركت ها براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانايي كافي برخوردارند.

گفتني است جدول توانگري مالي شركت هاي بيمه بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال گذشته اين شركت هاست./اخبار پولي مالي


برگشت به تلکس خبرها