تلکس اخبار پولي مالي: صورت‌هاي مالي سازمان بيمه سلامت تصويب شد
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 15:20     کد خبر: 77230

اخبار پولي مالي-بيمه سلامت ايران از تصويب صورت‌هاي مالي سازمان بيمه سلامت ايران در مجمع عمومي عادي ساليانه خبر داد.

به گزارش اخبار پولي مالي-محمد تقي باباجاني،معاون دفتر مجامع، امور شركت‌ها و حسابرسي داخلي سازمان بيمه سلامت، با بيان مطلب بالا گفت: از آنجايي كه سازمان بيمه سلامت ايران يك شركت دولتي محسوب مي‌شود، ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي اساسي است كه بايد ساليانه براي آن مجمع عمومي تشكيل شود. وزارت بهداشت، وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي اعضاي مجمع سازمان را تشكيل مي‌دهند كه صورت‌هاي مالي سازمان را طي برگزاري مجامع مورد بررسي قرار مي‌دهند.

وي ادامه داد: طبق قانون، در شركت‌هاي دولتي، صورت‌هاي مالي اساسي بعد از اتمام هر سال مالي بايد به تصويب مجمع برسد. در واقع اين مجامع عمومي ساليانه عملكرد يك سال مالي هيات مديره و مديرعامل سازمان را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و در نهايت پس از بررسي و تائيد مورد تصويب قرار مي‌گيرد كه در حقيقت مهر تائيدي بر عملكرد هيئت مديره و مديرعامل سازمان است.

معاون دفتر مجامع، امور شركت‌ها و حسابرسي داخلي سازمان بيمه سلامت با اشاره به اينكه طي برگزاري مجمع عمومي در پايان سال گذشته عملكرد سال ۹۶ مورد بررسي قرار گرفت، گفت: صورت‌هاي مالي سازمان مورد تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت و بندهاي حسابرسي سازمان تا ۲۰ درصد كاهش پيدا كرد. يعني نواقصي كه حسابرسان و بازرسان قانوني مجمع به عملكرد سال ۹۵ گرفته بودند، با تلاش و پيگيري واحدهاي مربوطه با محوريت دفتر مجامع و امور شركت‌ها تا ۲۰ درصد در سال ۹۶ كاهش پيدا كرد.

باباجاني با بيان اينكه تصويب صورت‌هاي مالي توسط اعضاي مجمع به عملكرد سازمان اعتبار مي‌بخشد، افزود: سالانه بيش از ۱۵هزار ميليارد تومان گردش مالي در سازمان وجود دارد كه ارائه گزارش مطلوب از سوي بازرسان قانوني باعث سرافرازي مديران سازماني مي‌شود؛ چرا كه توانسته‌اند طبق قانون منابع را در جاي خود و به درستي هزينه كنند.  

بنابر اعلام روابط عمومي سازمان بيمه سلامت، وي ادامه داد: اعضاي مجمع هر ساله تكاليفي را براي سازمان در نظر مي‌گيرند كه شاهد كمترين خطا در اين بخش باشيم. در سال جاري تلاش خواهيم كرد ضمن تعامل مناسب با دستگاه‌هاي نظارتي به خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان جهت ارائه گزارشات به موقع، ايرادات سال قبل برطرف شود.

معاون دفتر مجامع، امور شركت‌ها و حسابرسي داخلي سازمان بيمه سلامت گفت: با توجه به كيفيت مناسب برگزاري مجمع، در پايان نمايندگان مجمع عمومي از دستاورد حاصل شده در اخذ گزارش مناسب از حسابرس مستقل و بازرس قانوني(سازمان حسابرسي)، مديريت و منطقي‌سازي هزينه‌ها، استقرار سازمان الكترونيك، حذف دفترچه، رفع همپوشاني، جلوگيري از همپوشاني جديد و تجميع ساختمان‌هاي اداري در ستاد قدرداني كردند.


برگشت به تلکس خبرها