تلکس اخبار پولي مالي: حفظ منافع شهروندان، اولويت كاري بانك شهر است
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 16:58     کد خبر: 77238

اخبار پولي مالي-مديريت استراتژيك در بانك شهر با هدف كمك به افزايش منافع مشتريان و شهروندان به كار گرفته مي‌شود.

به گزارش اخبار پولي مالي-جواد عطاران، معاون برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات بانك شهر، با بيان اين مطلب گفت: امروزه سازمان ها به اين موضوع رسيده اند كه اگر بخواهند منافع خود در بنگاه ها را حفظ و تامين كنند، اول بايد به منافع جامعه، حاكميت و مردم را مورد توجه قرار دهند.
وي با بيان اينكه يكي از بحث هاي مهم در مباحث استراتژيك، همسويي اين مباحث در بنگاه و منافع استراتژي ملي است، افزود:خوشبختانه در بانك شهر كه به دنبال ارائه خدمات مناسب به شهروندان است، مباحث استراتژيك در راستاي حفظ منافع شهروندان، سرلوحه فعاليت هاي اين بانك قرار گرفته و اين مهم در تمام محصولات و خدمات اين بانك طراحي و ارائه مي شود .
معاون برنامه ريزي و فناوري اطلاعات بانك شهر تصريح كرد: اولين اقدامي كه در هنگام طراحي محصولات انجام مي شود، تفكر در مورد مفهوم و معنا آن خدمت با هدف حل مساله از شهروندان است و در ساير مراحل سودآوري و بنگاه داري مورد توجه قرار مي گيرد.با بيان اين مطلب گفت: امروزه سازمان ها به اين موضوع رسيده اند كه اگر بخواهند منافع خود در بنگاه ها را حفظ و تامين كنند، اول بايد به منافع جامعه، حاكميت و مردم را مورد توجه قرار دهند.
وي با بيان اينكه يكي از بحث هاي مهم در مباحث استراتژيك، همسويي اين مباحث در بنگاه و منافع استراتژي ملي است، افزود:خوشبختانه در بانك شهر كه به دنبال ارائه خدمات مناسب به شهروندان است، مباحث استراتژيك در راستاي حفظ منافع شهروندان، سرلوحه فعاليت هاي اين بانك قرار گرفته و اين مهم در تمام محصولات و خدمات اين بانك طراحي و ارائه مي شود .
معاون برنامه ريزي و فناوري اطلاعات بانك شهر تصريح كرد: اولين اقدامي كه در هنگام طراحي محصولات انجام مي شود، تفكر در مورد مفهوم و معنا آن خدمت با هدف حل مساله از شهروندان است و در ساير مراحل سودآوري و بنگاه داري مورد توجه قرار مي گيرد.


برگشت به تلکس خبرها