تلکس اخبار پولي مالي: اوراق بهادار بيمه‌اي در كشور جاي كار بسيار دارد
دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 03:23     کد خبر: 77345

اخبار پولي مالي- سه حوزه بورس، بانك و بيمه بايد در اقتصاد به طور متوازن و هماهنگ رشد كند، زيرا عملكرد بورس، بانك و بيمه متشكل از وضعيت اقتصادي هر كشوري است.

به گزارش اخبار پولي مالي -  غلامرضا سليماني، رئيس كل بيمه مركزي در مراسم افتتاحيه دوازدهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه با بيان اين مطلب افزود: قرار است براي ۳۰ ميليون واحد مسكوني تا سقف ۳۰ ميليون تومان بيمه نامه صادر شود كه حق بيمه هر واحد ۱۲۰ هزار تومان است كه از اين رقم ۶۰ هزار تومان در قالب ماهانه ۵ هزار تومان از سوي خانوار‌ها در قالب يكسال پرداخت مي‌شود.

وي اظهار داشت: اين رقم ناچيز است، اما تحولي بزرگ در راستاي بيمه حوادث طبيعي براي واحد‌هاي مسكوني ايجاد مي‌شود.

رئيس شوراي عالي بيمه درباره اهميت عملكرد بانك، بورس و بيمه، اظهار داشت: سه حوزه بورس، بانك و بيمه بايد در اقتصاد به طور متوازن و هماهنگ رشد كند، زيرا عملكرد بورس، بانك و بيمه متشكل از وضعيت اقتصادي هر كشوري است.

وي افزود: صنعت بيمه دو نقش مهم در تأمين مالي دارد به گونه‌اي كه بيمه از سرمايه خُرد مردم استفاده مي‌كند چرا كه حق بيمه يا پرتفوي بيمه اكنون ۶۰ هزار ميليارد تومان است كه قابل ارتقا به ۱۸۰ هزار ميليارد تومان است.

رئيس كل بيمه مركزي ادامه داد: ۱۸ درصد از منابع بيمه با سرمايه گذاري در بورس وارد شده كه عدد كمي است، زيرا در بيمه‌هاي زندگي در كشور‌هاي پيشرفته اين سهم به ۵۰ درصد مي‌رسد.
سليماني با اشاره به اينكه سهم بيمه زندگي در سال ۹۷ به ۱۵ درصد رسيده كه بايد افزايش يابد، گفت: اوراق بهادار بيمه‌اي در كشور جاي كار بسيار دارد. ۳۰ ميليارد دلار، سهم اوراق بيمه‌اي در دنيا بوده و ايران به دليل اينكه از جمله كشور حادثه خيز است بايد در اين بخش سريع‌تر وارد عمل شده و اين اوراق را در بخش حوادث طبيعي منتشر كند.

به گفته رئيس كل بيمه مركزي، بيمه‌هاي با ريسك بالا از سوي شركت‌هاي بيمه‌اي داخلي تحت پوشش قرار گرفته و اگر اوراق بيمه منتشر شود، بازار سرمايه جايگزين بيمه‌هاي اتكايي خارجي خواهد شد كه بعد از تحريم ايران را ترك كرده اند.

وي ادامه داد: اين موضوع البته ريسك بالايي را بر عهده شركت‌هاي بيمه قرار داده، ولي منجر به رشد آن‌ها خواهد شد. اين در حالي است كه از طريق بازار سرمايه بايد اوراق بدهي براي برخي شركت‌هاي بيمه منتشر كنيم.


برگشت به تلکس خبرها