ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    شنبه، 10 خرداد 1399 - 09:09  

روند نزولی ضریب سود بیمه گری در ایران - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  مردم سهام عدالت خود را ارزان نفروشند


  سهام عدالت تعادل بخش عرضه و تقاضا است


  سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد منصوب شد


  پرداخت ۷۰ میلیارد تومان وام‌ کم‌بهره به بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی


  دسترسی ونزوئلا به ذخایر طلای خود در انگلیس


  بخشنامه‌ای که هزاران شاغل صنعت بیمه را نگران کرد


  فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران


  آغاز واریز بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا از فردا


  آمادگی بورس کالا برای آغاز معاملات پیش فروش متری مسکن


  تورم بصورت دستوری کاهش نمی‌یابد


  افزایش ۴۳ درصدی شاخص بورس در اردیبهشت ۹۹


  ارائه تسهیلات به صادرکنندگان با میانگین نرخ ۱۴ درصد در سال ۹۹


  عقب‌نشینی دلار به کانال ۱۶ هزار تومان


  ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی شد


  بانک رفاه طرح تسهیلاتی رفاه کالا را به اجرا گذاشت


  شعبه مرکزی بیمه‌آسیا افتتاح شد


  عرضه همه نیروگاه‌های بنیاد در بورس


  مصرف برق خود را ۱۰ درصد کم کرده و دو برابر پاداش دریافت کنید


  قیمت دلار به ۱۷ هزار و ۵۰ تومان رسید


  قیمت سکه به ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید


- اندازه متن: + -  کد خبر: 77963صفحه نخست » دیدگاهسه شنبه، 7 خرداد 1398 - 15:14
احسان شمشیری
روند نزولی ضریب سود بیمه گری در ایران
روند نزولی ضریب سود بیمه گری در ایراناخبار پولی مالی- ضریب سود بیمه گری که از تقسیم سود فعالیت بیمـه گـری بـه درآمـد حـق بیمـه سـهم نگهداری بدست می آید، در اکثر شرکت های بیمه روندی نزولی داشته است در واقع به جـز شـرکت هـای معلـم، سینا و دی دیگر شرکتها با تضعیف وضعیت سوددهی در فعالیت های بیمه گری مواجـه شـده انـد و شـرکت هـای بیمه نسبت به سالهای گذشته از ضریب سود بیمه گری کمتری برخوردار هستند یکی از موضوعات مهم و چالشی صنعت بیمه، مبحث سـود آوری فعالیت بیمه گری است که به دلیل زمان بر بودن پروسه های سرمایه گزاری و پرداخت خسارت با دیگر بخش های اقتصادی تفاوت دارد و در دوره های زمانی 5 ساله می توان سود واقعی این بخش را به دست آورد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- به تازگی پژوهشکده بیمه در تحقیقی به بررسی وضعیت سود دهی صنعت بیمه پرداخته است در این تحقیق آمده است: عالیت های شرکت های بیمه در دو گروه فعالیت هـای بیمـه گـری و فعالیت های سرمایه گذاری تقسیم می شوند که بر این اساس سود و زیان شرکت های بیمه از جمع این دو فعالیت حاصل می شود. مطابق با صورت های سـود و زیـان، سـود بیمـه گـری بـا مقایسـه حـق بیمـه عایـد شـده و خسارات واقع شده و همچنین لحاظ کردن هزینه کارمزد، درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی و سـایر هزینه های بیمه ای بدست می آید.

 انتظار بر این است که با بزرگ شدن چتر پوششی بیمه در کشور و فروش بیشـتر بیمه نامه، حق بیمه عاید شده رشد یابد، بر تعداد موارد خسارت تحت پوشش و میزان خسـارت واقـع شـده افـزوده شود، هزینه کارمزد و نیز سایر هزینه های بیمه ای افزایش یابد و سـرانجام درآمـد سـرمایه گـذاری بیشـتری از محـل ذخایر فنی کسب شود.
موضوع قابل بحث در این خصوص آن است که برآیند تغییرات اشاره شـده سـرانجام موجـب افـزایش نسبت سود بیمه گری می شود، از آن می کاهد و یا تغییر چنـدانی را ایجـاد نمـی کنـد . بایـد توجـه داشـت، افـزایش یا کاهش نسبت سود بیمه گـری مـی توانـد از افـزایش یا کـاهش اقـدامات کنتـرل و پیشـگیری و در نتیجـه کـا هش یا افزایش بروز حوادث و خسارات، کـاهش یا افـزایش  حـوادث و بلایـای طبیعـی و یـا گسـترش صـنعت بیمـه در رشته های بیمه ای با ضریب خسارت کمتر یا یشتر، حاصل شود. از سوی دیگر، ثابت ماندن نسبت سود بیمـه گـری در سنوات مختلف میتواند از ساختار سوددهی یکسان منتج گردد، از جبـران تغییراتـی نسـبی در تعـداد و شـدت وقوع حوادث در یک رشته بیمه ای افزایش نسبی تعداد حـوادث همـراه بـا کـاهش میـزان خسـارت و یـا کـاهش نسبی تعداد رخداد حوادث با افزایش میزان خسارت ایجاد شود و یا از خنثی شـدن اثـر تغییـر در تعـداد و شـد ت خسارت در رشته های مختلف بیمه ای، بدست آید.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ضریب سـود بیمـه گـری در اکثـر شرکتها در دوره زمانی 1387 تا 1396 روند نزولی به خود گرفته است. 
در جدول زیر روند ضـریب سـو د بیمـه - گری شرکت، در شرکت های مختلف خلاصه شده است.

روند نزولی ضریب سود بیمه گری در ایران

ضریب سود بیمه گری که از تقسیم سود فعالیت بیمـه گـری بـه درآمـد حـق بیمـه سـهم نگهداری بدست می آید، در اکثر شرکت های بیمه روندی نزولی داشته است. در واقع به جـز شـرکت هـای معلـم، سینا و دی دیگر شرکتها با تضعیف وضعیت سوددهی در فعالیت های بیمه گری مواجـه شـده انـد و شـرکت هـای بیمه نسبت به سالهای گذشته از ضریب سود بیمهگری کمتری برخوردار هستند. وضعیت زیاندهی بیمـه مرکـزی در خصوص فعالیت بیمهگری که در قالب اتکایی میباشد نیز از دیگر نکات قابل توجه است و منجر به زیانهـای بزرگ برای بیمه مرکزی شده است. همچنین بر اساس آخرین مقادیر شاخص یاد شـده در سـال 1396 و همچنـین روندهای خطی رسم شده برای هر شرکت مشاهده میشـود نـوعی همگرایـی در ایـن شـاخص بـین شـرکت هـای مختلف در نرخی حدود 10 درصد دیده میشود.
در بررسی سود بیمه گری دو رشته اعتبار و سایر انواع بیمه بواسطه حق بیمه بازگشتی، ثبت خسـارت واقع شده منفی و بی معنا بودن شاخص ضریب خسارت کنار گذاشته شـده انـد . بـر اسـاس بررسـی بـه عمـل آمـده ضریب خسارت در اکثر رشته های مورد بررسی در دوره زمانی 1387 تا 1396 روند صعودی به خود گرفته اسـت که این امر مترادف با کاهش ضریب سود بیمه گری در اکثر رشته های بیمه ای می باشد. 
در جدول زیر رونـد خطـی تغییر ضریب سود بیمه گری در رشته های مختلف خلاصه شده است.

روند نزولی ضریب سود بیمه گری در ایران

در رشته های کشتی، مهندسی و پول که سهم چندانی از بازار بیمه را در اختیـار ندارنـد ضریب سود بیمه گری افزایش یافته، در رشـته درمـان از زیـان بیمـه گـری کاسـته شـده و در رشـته هـای زنـدگی و باربری ضریب سود بیمه گری ثابت باقی مانده است. در دیگر رشته ها نیز روند تغییرات ضریب سود بیمه گـری نزولـی است. بدین ترتیب ضریب خسارت در اکثر رشته های بیمه ای افزایش یافتـه اسـت و ایـن امـر بـا رونـد افزایشـی در ضریب خسارت کل صنعت بیمه و نیز روند کاهشی در ضریب سود بیمه گری در صنعت بیمه کشـور همـراه شـده است. در واقع، در حالی که پیوسته بر میزان حق بیمه عاید شده و میزان خسارت واقع شده افزوده شده اسـت ولـی با توجه به نرخ رشد بالاتر خسارت واقع شده، ضریب سود بیمه گری در کشور کاهش یافته است.

در این رابطه نتیجه میگیریم که مجموع بیمه عاید شده و مجموع خسارت واقـع شـده طـی سـنوات مورد مطالعه پیوسته نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده است. بر این اساس پیوسته بر میزان حق بیمه عاید شده و میـزان خسارت واقع شده افزوده شده است. به رغم افزایش فعالیت بیمه گری و میزان سود بیمه گـری، تفـاوت نـرخ رشـد مجموع بیمه عاید شده و مجموع خسارت واقع شده نرخ رشد بالاتر خسارت واقـع شـده در مقایسـه بـا حـق بیمـه عاید شده سبب شده تا ضـریب سـود بیمـه گـری در صـنعت بیمـه کشـور کـاهش یابـد.

بـالاتر بـودن نـرخ رشـد خسارت پرداختی در مقایسه با نرخ رشد تولید حق بیمه حاکی از آن است که به رغم گسترش فعالیت بیمه گـری، تعداد و یا شدت وقوع حوادث افزایش یافته است. ایـن وضـعیت مـی توانـد بـه معنـای کـاهش اقـدامات کنتـرل و پیشگیری از سوی بیمه پردازان، افزایش حوادث و بلایای طبیعی و یا گسترش صنعت بیمه در رشته هـای بیمـه ای بـا نسبت خسارت بیشتر باشد. ضریب سود بیمه گری در کشور در مقایسه بـا کشـورهای پـیش رو منطقـه ای و جهـانی پایین است. 
بدین ترتیب باید در نظر داشت که عامل مهم و تـاثیر گـذار در سـود بیمـه گـری در هـر رشته چه شاخص یا شاخص هایی می باشد. همچنان که اشاره شد، نوسانات سود بیمه گری در رشـته هـای آتـش سوزی، باربری، حوادث و مهندسی تا حد زیادی متاثر از نوسـانات تولیـد ناخـالص داخلـی بـدون نفـت اسـت . در رشته های کشتی، هواپیما، نفت و انرژی شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبیل تعداد و شـدت وقـوع سوانح مختلف عامل اصلی در نوسان سود بیمه گری می باشد. سود بیمه گری در رشته پول عمدتا متاثر از وضـعیت بانکی کشور و میزان سوددهی بانکها دچار نوسان می شود در حالی کـه در رشـته مسـئولیت حجـم فعالیـت هـا و  خسارت امری ضروری به نظر می رسد.
همچنین در دو رشته درمان و زندگی متوسط قیمـت بیمـه نامه عامل کلیدی در میزان سود بیمه گری می باشد. باید اشاره داشت که شاخص های دیگری نیز در بررسـی تغییـر و تحـول سـود بیمـه گـری قابـل طـرح و استفاده بودند که به دلایلی کنار گذاشته شدند. از جمله این شاخصها سود سـرانه بیمـه نامـه  کـه از تقسـیم سـود بیمه گری بر تعداد بیمه نامه صادره بدست می آید، خسارت سرانه بیمه نامه که از تقسیم میزان خسارت واقـع شـده به تعداد بیمه نامه صادره بدست می آید و تعداد موارد وقوع خسارت می باشد. 

 روند تعداد بیمه نامه صادره و تعداد خسارت پرداختی بـرای سـال هـای 94 و 95 در مقایسـه بـه سـنوات گذشته به دلیل تغییر در نحوه احصای آمار از شیوه خود اظهـاری شـرکت هـای بیمـه بـه شـیوه واکشـی اطلاعات از پایگاه های داده توسط سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه سنهاب دچار تغییـر شـده است. 
 بیمه نامه های صادر شده در رشته  درمان بصورت گروهی بوده و افراد مختلفـی را تحـت پوشـش قـرار می دهد و یک نفر در طول سـال مـی توانـد چنـدین بـار خسـارت د ریافـت کنـد و بنـابراین آمـار تعـداد خسارت پرداختی در این رشته متفاوت از رشته های دیگر و بزرگتر از تعداد بیمه نامـه هـای صـادر شـده است و به همین جهت مقایسه این رشته با رشته های دیگر بر این مبنا صحیح نیست
تغییر فاحش در آمار تعداد بیمه نامه های صادره رشته  زندگی در سال 95 بـه دلیـل آنکـه در سـال هـای گذشته برخی از شرکت ها بیمه هنگام ثبت اطلاعات، آمار مربوط به تعـداد اقسـاط پرداختـی را در نظـر می گرفتند که در حال حاضر این الگو با ثبت تعداد قرارداد اصلاح شده است.
تغییرات شدید در آمار تعداد خسارت های پرداختی رشته حوادث راننده  و نیز  شخص ثالث و مـازاد  به جهت آنکه پیش از این اغلب شرکتهای بیمه هنگام ثبت اطلاعات، آمار مربوط به رشـته  حـوادث راننده  را در مجموعه شخص ثالث و مازاد ثبت کرده اند که این موضوع در سـال هـای اخیـر اصـلاح گردیده است

میانگین ضریب خسارت طی 7 سـال مـورد بررسـی حـاکی از آن اسـت کـه ایـران بـا میـانگین ضـریب خسارت 83 درصد وضعیت مناسبی را نه در مقایسه با کشـورهای پیشـرفته ونـه حتـی در مقایسـه بـا کشـور های پیشرو منطقه ندارد. شـایان ذکـر اسـت کـه میـانگین ضـریب خسـارت عربسـتان 81 درصـد، میـانگین ضـریب خسارت ترکیه 73 درصد، میانگین ضریب خسارت ژاپن 67 درصـد و میـانگین ضـریب خسـارت کـره جنـوبی 60 درصد میباشد.
در جمع بندی باید اشاره کرد، ضریب سود بیمه گری در اکثر شـرکت هـا در دوره زمـانی 1387 تا 1396 روند نزولی به خود گرفته است و شرکت های بیمه نسبت به سال های گذشـته از ضـریب سـود بیمـه گـری کمتری برخوردار هستند. 
وضعیت بیمه مرکزی در خصوص فعالیت بیمه گری که در قالب اتکایی می باشـد نیـز از دیگر نکات قابل توجه است و منجر به زیان های بزرگ برای بیمه مرکزی شـده اسـت . همچنـین رونـدهای خطـی رسم شده برای هر شرکت مشاهده میشـود نـوعی همگرایـی در ایـن درصـد سـود بیمـه گـری بـین شـرکت هـای مختلف در نرخی حدود 10 درصد دیده میشود
. در بررسی وضعیت سود بیمه گری رشته ها، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ضریب سود بیمـه گری در اکثر رشته های بیمه ای کاهش یافته است. در رشته های کشتی، مهندسی و پول که سـهم چنـدانی از بـازار بیمه را در اختیار ندارند ضریب سود بیمه گری افزایش یافته، در رشته درمان از زیان بیمـه گـری کاسـته شـده و در رشته زندگی و باربری سود بیمه گری ثابت باقی مانده اسـت و در دیگـر رشـته هـا رونـد تغییـرات ضـریب خسـارت صعودی و روند ضریب سود بیمه گری نزولی است
بررسی وضعیت مجموع بیمه عاید شده و مجموع خسارت واقع شده طـی سـنوات مـورد مطالعـه بیـانگر آن است که این دو متغیر پیوسته نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده اند. بر ایـن اسـاس در 10 سـال گذشـته پیوسـته بـر میزان حق بیمه عاید شده و میزان خسارت واقع شده افزوده شده است. به رغم افزایش فعالیت بیمـه گـری و میـزان سود بیمه گری، تفاوت نرخ رشد مجموع بیمه عاید شده و مجموع خسارت واقع شده سبب شده ضریب سود بیمـه گـری در صـنعت بیمـه کشـور کـاهش یابد. این وضعیت میتواند به معنای کاهش اقدامات کنترل و پیشگیری از سوی بیمـه پـرداز ان، افـزایش حـوادث و بلایای طبیعی و یا گسترش صنعت بیمه در رشته های بیمه ای با نسبت خسارت بیشتر باشد. در حالی که در سنوات اخیر روند تغییرات ضریب خسارت روندی صعودی بوده است و این امر سـبب شده است وضعیت سودآوری فعالیت های بیمه گری در کشور تضعیف شود، ضریب سود بیمه گری در کشـور در مقایسه به کشورهای پیشرو منطقه ای و جهانی پـایین اسـت . بـدین ترتیـب بهبـود سـاختارها و رویـه هـا و کـاهش ضریب خسارت امری ضروری به نظر می رسد.
در حالی که ارائـه راهکـار پیرامـون بهبـود سـاختارها و رویـه هـا و کاهش ضریب خسارت در صنعت بیمه کشور نیازمند مطالعاتی گسترده در این زمینه است، از اولین اقـداماتی کـه میتوان در این زمینه پیشنهاد داد بازنگری در عوارض قانونی بیمه شخص ثالث و مازاد می باشـد . عـوارض قـانونی که شامل سهم پرداختی به نیـروی انتظـامی، وزارت بهداشـت و صـندوق تـامین خسـارت هـای بـدنی مـی شـود در بررسی سود بیمه گری به تفکیک شرکتها در حساب سـایر هزینـه هـا و در بررسـی سـود بیمـه گـری بـه تفکیـک رشته ها در محاسبه حق بیمه عاید شـده رشـته شـخص ثالـث و مـازاد مـنعکس مـی شـود .عـوارض قـانونی یکـی از عواملی است که سبب شده صنعت بیمه کشور از سود بیمه گری کافی برخوردار نباشد. در بهبود ساختارها و رویه ها باید در نظر داشت که عامل مهم و تـاثیر گـذار در سـود بیمـه گـری در هـر رشته چه شاخص یا شاخص هایی می باشد. همچنان که اشاره شد، نوسانات سود بیمه گری در رشـته هـای آتـش سوزی، باربری، حوادث و مهندسی تا حد زیادی متاثر از نوسـانات تولیـد ناخـالص داخلـی بـدون نفـت اسـت.
 در رشته های کشتی، هواپیما، نفت و انرژی شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبیل تعداد و شـدت وقـوع سوانح مختلف عامل اصلی در نوسان سود بیمه گری میباشد. سود بیمه گری در رشته پول عمدتا متاثر از وضـعیت بانکی کشور و میزان سوددهی بانک ها دچار نوسان می شود در حالی کـه در رشـته مسـئولیت حجـم فعالیـت هـا و مقاطعه کاری نقش تعیین کننده در سود بیمه گری دارد. سرانجام در دو رشته درمان و زندگی متوسط قیمـت بیمـه نامه عامل کلیدی در میزان سود بیمه گری است.

منبع- ماهنامه شماره 15 اخبار مالی

 

 

 

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار